PL

Oferta wg branż

Branża finansowa i ubezpieczeniowa

Jak wynika z badania „Zaufanie Polaków do banków”, zrealizowanego na zlecenie Procontent Communication, aż 16% ankietowanych respondentów przyznało, że powodem zmiany banku na inny była nieprofesjonalna obsługa. Znacznie mniejsze znaczenie w procesie podejmowania decyzji, której instytucji warto zaufać, miały wyniki finansowe organizacji. 

Podobnym kategoriom oceny podlegają również inne instytucje sektora finansowego czy ubezpieczeniowego, gdzie kontakt z doradcą jest podstawową formą promocji i sprzedaży produktów a na wizerunek marki wpływa jakość usług, w tym także tych świadczonych w oparciu o kontakt telefoniczny.  

Jakość kontrolowana to wyzwanie dla każdej firmy.  Nasze rozwiązanie, utrwalające treść korespondencji z klientem, pomoże zmaksymalizować korzyści wizerunkowe i sprzedażowe. Tam gdzie najcenniejsi są Państwa klienci i dane, dla nas najcenniejsza jest satysfakcja użytkownika, który, dzięki naszym rozwiązaniom, ma zawsze na czas i w zasięgu ręki prawdziwą informację. 

Nasze podejście do realizowanych projektów jest unikalne. Wiemy, że niezależnie od jednolitego źródła porządku prawnego dotyczącego nagrywania rozmów, zawartego m.in. w regulacjach dyrektywy MiFID II, potrzeby są tylko pozornie podobne. Wiemy jak realizować skutecznie wdrożenia dla różnych typów infrastruktury, potrafimy łączyć nie tylko technologie dla uzyskania optymalnego do potrzeb efektu w postaci dedykowanego systemu rejestracji, ale także integrować go z oprogramowaniem firm trzecich  i wykorzystywanymi w codziennej pracy systemami informatycznymi. 

Modułowa budowa systemów wdrażanych w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych pozwala na implementację wybranych, adekwatnych do potrzeb komponentów oprogramowania i ich konfigurację w sposób, który ułatwia codzienną pracę. Możliwość integracji z Active Directory ułatwia zarządzanie użytkownikami i monitoring wybranych stanowisk pracy, a także  pozwala w łatwy sposób uwzględniać  na poziomie uprawnień hierarchię i strukturę organizacyjną danej instytucji.

W zależności od potrzeb i wykorzystanej infrastruktury teleinformatycznej projektowane systemy mogą pracować jako:

 • pojedyncze systemy rejestracji,
 • wyniesione rejestratory zarządzane z dowolnej lokalizacji,
 • centralne systemy rejestracji nagrywające z wielu oddziałów korporacyjnych w lokalizacji głównej,
 • systemy redundantne, w tym również wykorzystujące architekturę klastra HA i mechanizmy Load Balancing w procesie nagrywania w infrastrukturze centralnej.

Realizując wdrożenia systemów rejestracji dla podmiotów rynku finansowego zapewniamy: 

bezpieczeństwo prawne poprzez wdrażanie rozwiązań spełniających zaleceń określonych w dyrektywie MiFiD2, tj.:

 • rejestrację komunikacji telefonicznej z klientem (w tym również możliwość rozbudowy o rejestrację rozmów z telefonów komórkowych),
 • rejestrację komunikacji wewnątrz podmiotu, której celem jest lub mogłoby być zawarcie umowy z klientem,
 • archiwizacji zarejestrowanych treści przez co najmniej okres pięciu lub, w przypadku jeśli żąda tego właściwy organ, siedmiu lat,
 • umożliwienie na każde żądanie dostępu do zarejestrowanych rozmów dla organów nadzoru oraz klientów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych, w tym właściwej dbałości o procedury dostępu do gromadzonych nagrań,

bezpieczeństwo organizacyjne przez:

 • zapewnienie dokumentacyjnej jakości nagrań, 
 • dostawę rozwiązań zapewniających pewność nagrywania i alarmowania o wybranych zdarzeniach,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych regulowane na poziomie uprawnień użytkowników do systemu, archiwów i funkcji oprogramowania,
 • stosowaniu technologii uwzględniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa informatycznego;

efektywność inwestycji i zoptymalizowany system poprzez:

 • wdrażanie architektury dostosowanej do środowiska, jakim dysponuje użytkownik,
 • wykorzystanie integracji z domeną MS (Active Directory),
 • profilowaniu funkcjonalności i aplikacji dla wskazanych grup użytkowników, 
 • możliwości wykorzystania zasobów wirtualnych dla potrzeb nagrywania,
 • możliwości integracji z wykorzystywanym oprogramowaniem użytkowym i realizacji dedykowanych projektów informatycznych.


Company