PL

Produkty

Cyfrowe rejestratory rozmów grupy SIMLogger

Cyfrowe rejestratory rozmów grupy SIMLogger przeznaczone są do nagrywania korespondencji prowadzonej przy wykorzystaniu linii analogowych, cyfrowych,  radiowych, faksowych oraz VoIP. W zależności od modelu system umożliwia konfigurację od 1 do 60 kanałów nagrywających. Systemy rejestracji rozmów SIMLogger wykorzystywane są zazwyczaj w instytucjach, w których charakter pracy użytkowników korzystających z systemu, nie wymaga profilowania i kastomizowanych integracji w ramach wdrożenia. W zależności od potrzeb konkretnej instytucji systemy mogą być wyposażone w elementy sprzętowe i/lub oprogramowanie zwiększające podstawową funkcjonalność.   


Cyfrowy rejestrator rozmów SIMLogger v.02
Cyfrowy rejestrator rozmów SIMLogger v.03


Moduły programowe

  • SIMLogger Recorder – nagrywanie rozmów i lokalna konfiguracja rekordera, kanałów nagrywających,
  • SIM Administration Console – zarządzanie rejestratorami, archiwizacją, użytkownikami, bazą danych i nagraniami,
  • SIM Player Lite, SIM Player, SIM Web Player – wyszukiwanie nagrań, odsłuch, eksport, funkcje edycyjne (funkcjonalność uzależniona od rodzaju aplikacji),
  • SIM Configurator – zdalna konfiguracja rekordera i kanałów nagrywających,
  • SIM Web Reports – raportowanie i statystyki,
  • SIM Marker – zdalne informowanie o statusie rejestracji, nagrywanie na żądanie, podział nagrania, flagowanie i opisywanie rozmów dodatkowymi informacjami, nagrywanie ekranów agentów (funkcjonalność uzależniona od wersji, architektury i zakresu wdrażanego rozwiązania)
  • Comsa – system monitoringu (funkcjonalność uzależniona od wdrożonego scenariusza alarmowania, architektury i zakresu wdrażanego rozwiązania)