PL

Rejestracja komunikacji

Cyfrowe rejestratory rozmów grupy SIMLogger

Cyfrowe rejestratory rozmów grupy SIMLogger przeznaczone są do nagrywania korespondencji prowadzonej przy wykorzystaniu linii analogowych, cyfrowych,  radiowych, faksowych oraz VoIP. W zależności od modelu system umożliwia konfigurację od 1 do 60 kanałów nagrywających. Systemy rejestracji rozmów SIMLogger wykorzystywane są zazwyczaj w instytucjach, w których charakter pracy użytkowników korzystających z systemu, nie wymaga profilowania i kastomizowanych integracji w ramach wdrożenia. W zależności od potrzeb konkretnej instytucji systemy mogą być wyposażone w elementy sprzętowe i/lub oprogramowanie zwiększające podstawową funkcjonalność.   


Cyfrowy rejestrator rozmów SIMLogger v.02
Cyfrowy rejestrator rozmów SIMLogger v.03