PL

O Firmie

Nagrody i wyróżnienia

  • Certyfikat Innowacyjności

  • Złoty Klucz do Sukcesu z trzema brylantami

  • Medal Europejski 2000 Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club

  • Defender 2000 Główna Nagroda VIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

  • Medal Międzynarodowych Targów Wyposażenia Policyjnego SECURITAS’96 w Łodź

  • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Katowickich na wystawie ELTARG’96

  • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Pomorza i Kujaw na wystawie POLKOMPUTER’96

  • Grand Prix Międzynarodowych Targów Olsztyńskich ELMIX’95.

Certyfikat Innowacyjności

Certyfikat Innowacyjności - SIM zajął III miejsce Rankingu Najbardziej Innowacyjnych Firm regionu lubelskiego  w kategorii małe przedsiębiorstwa IV Rankingu Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce - „Kamerton Innowacyjności 2008”.  

Złoty Klucz do Sukcesu z trzema brylantami

21 czerwca 2001 roku otrzymaliśmy Złoty Klucz do Sukcesu z trzema brylantami w kategorii Firmy Małej w V edycji Konkursu "Firmy Sukcesu 2001" organizowanego przez Gazetę Wyborczą w Lublinie.
Pierwsze Miejsce w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Prywatne 2000 w Województwie Lubelskim
4 kwietnia 2001 roku zajęliśmy jako Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. pierwsze miejsce w V edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Prywatne 2000 w kategorii - Najlepsze Przedsiębiorstwo Małe, oraz otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii - Najlepsze Przedsiębiorstwo Innowacyjne. 
Konkurs organizowany jest przez Lubelską Fundację Rozwoju, Euro Info Centre Lublin i Kurier Lubelski, pod Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki Janusza Steinhoffa, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. 
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, ich promocja na rynku lokalnym oraz przybliżenie sylwetek osób zarządzających tymi przedsiębiorstwami. O ocenie decyduje profesjonalizm zarządzania, wysoka jakość oferowanych produktów, nowoczesność stosowanych technologii oraz doskonałe wyniki ekonomiczno-finansowe.

Medal Europejski 2000 Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club

W dniu 20 października 2000 roku z rekomendacji Kanclerza i Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club, nominowany przez nas produkt Wielokanałowy Komputerowy System Nagrywania Rozmów Telefonicznych i Radiowych COMPREC™ otrzymał Medal Europejski 2000. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 20 października 2000 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.

Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, promującym ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego. (Motto przedsięwzięcia: Polak w świecie)

Defender 2000 Główna Nagroda VIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

Defender 2000 Główna Nagroda przyznana za wyróżniające rozwiązania techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa – Wielokanałowego Komputerowego Systemu Nagrywania Rozmów Telefonicznych i Radiowych COMPREC™, prezentowanego na VIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Medal Międzynarodowych Targów Wyposażenia Policyjnego SECURITAS’96 w Łodź


Złoty Medal Międzynarodowych Targów Katowickich na wystawie ELTARG’96

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Pomorza i Kujaw na wystawie POLKOMPUTER’96

Grand Prix Międzynarodowych Targów Olsztyńskich ELMIX’95.