PL

Rejestracja komunikacji

Rejestratory korespondencji lotniczej

Dzięki skalowanej architekturze sprzętowo - programowej systemu COMPREC możliwe jest zaprojektowanie i wdrożenie specjalistycznych rejestratorów korespondencji lotniczej. W odróżnieniu od tradycyjnych rejestratorów mogą one obsługiwać znacznie więcej specyficznych protokołów komunikacyjnych, korzystać w wielu, rożnych interfejsów równocześnie nagrywając nie tylko sygnały audio, ale również video.

Systemy są budowane z uwzględnieniem warunków teletechnicznych oraz warunków pracy właściwych dla obsługiwanych obiektów lotniczych i integrowane z infrastrukturą użytkownika w zakresie jaki jest wymagany dla danej lokalizacji.

Modułowa architektura sprzętowo-programowa pozwala na budowę dedykowanych systemów dostosowanych do wymagań oraz warunków pracy konkretnych służb lotniczych, np. kontrolerów ruchu lotniczego, centrów operacyjnych obsługi powietrznej, lotniskowej straży pożarnej, czy służb zarządzania kryzysowego.

Funkcjonalność oprogramowania uwzględnia charakter pracy i pozwala na m.in. szybkie dotarcie do całej, zarejestrowanej na wielu rejestrowanych kanałach korespondencji. Rejestratory korespondencji lotniczej udostępniają użytkownikom dodatkowe narzędzia pozwalające na efektywny odsłuch  nagrań nawet jeśli posiadają one zakłócenia właściwe dla źródła sygnału, synchroniczne odtworzenie korespondencji w czasie prowadzonych działań, a także przygotowanie dokumentacji dla celów kontrolnych lub dowodowych.  

Równocześnie dla wdrażanych w lotnictwie rozwiązań możliwe jest zapewnienie maksymalnego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa poprzez zastosowanie mechanizmów jakie są dostępne dla  systemów COMPREC. 

W zależności od potrzeb i wymagań realizowanego projektu rejestratory korespondencji lotniczej mogą pracować jako samodzielne jednostki i/lub być zintegrowane z innymi urządzeniami w ramach infrastruktury rozległej, w tym na przykład udostępniać gromadzoną dokumentację dla wskazanych ośrodków centralnych lub nadzorujących.  

Wybrana funkcjonalność:

 • możliwość redundancji i równoległej niezależnej pracy systemów rejestracji audio oraz video,
 • redundancja źródeł zasilania oraz funkcja automatycznego restartu i powrotu do pełnej funkcjonalności po zaniku zasilania,
 • możliwość doboru rozwiązań sprzętowych do oczekiwanych warunków wydajnościowych i funkcjonalnych systemu, w tym m.in.
   • nośników HDD dla oczekiwanej ilości godzin  do rejestracji, 
   • mirroringu danych, 
   • nagrywarek CD-RW/DVD-RW dla automatycznej archiwizacji lokalnej,
   • automatycznej archiwizacji sieciowej w oparciu  o możliwości infrastruktury użytkownika,
   • nagrywanie danych audio i/lub video,
 • możliwość rejestracji stanów przycisków lub przełączników alarmowych. (np. użycie przycisku alarmowego do straży pożarnej na wieży kontroli ruchu) wraz  z  informacjami o dacie i czasie użycia,   
 • automatyczna i manualna regulacja poziomu nagrywanego sygnału dla rejestrowanych kanałów,
 • kodowanie i zabezpieczanie zapisanych danych, zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem w oparciu o wielopoziomowy system autoryzacji użytkowników,
 • możliwość eksportu zaszyfrowanych danych audio na nośniki wymienne DVD, CD, Pamięci Flash,
 • zdalne i lokalne administrowanie systemem - funkcje administracyjne umożliwiające, m.in.:
   • zmiany konfiguracyjne,
   • zarządzanie kanałami nagrywającymi,
   • zarządzanie źródłami sygnału,
   • zarządzanie jednostkami nagrywającymi,
   • zarządzanie uprawnieniami użytkowników,
   • pracę systemu w domenie Windows,
 • niezależny od nagrywania dostęp zdalny i lokalny do zapisanych danych audio i video (odsłuch, wyszukiwanie),
 • monitoring systemu rejestracji oraz niezależny mechanizm alarmowy informujący administratorów lub wskazanych użytkowników, m.in. o:
   • statusie urządzeń,
   • zatrzymaniu jakiegokolwiek składnika aplikacji systemu,
   • awariach sprzętowych kluczowych komponentów systemu,
   • określonych działaniach użytkowników systemu,
   • innych zdarzeniach określonych przez administratorów, w scenariuszu aplikacji monitorującej, jako alarmowe lub ważne,
 • możliwość rozbudowy systemu monitoringu o:
   • nadzór nad innymi urządzeniami infrastruktury teletechnicznej lub oprogramowaniem firm trzecich, 
   • integrację z innymi systemami monitoringu zewnętrznych producentów w oparciu o standardowe mechanizmy  (SNMP, syslog oraz EventLog),
   • zapisywanie i przechowywanie danych o wprowadzanych zmianach, konfiguracjach, czynnościach użytkowych wraz z informacją o użytkowniku, czasie i typie czynności,
   • synchronizacja czasu w standardzie NTP z sieci LAN/WAN,
 • mechanizm przechowywania i wersjonowania konfiguracji oraz jej dystrybucji na kolejne jednostki rejestrujące systemu (lub między rejestratorami), przeglądania archiwalnych konfiguracji, porównywania zmian w konfiguracji,
 • mechanizm backupu systemu operacyjnego uwzględniający migawki (snapshots), kopie różnicowe i przyrostowe oraz deduplikację, umożliwiający zaplanowanie harmonogramu backupów oraz ręczny backup w trakcie działania systemu operacyjnego, bez wpływu na rejestrację korespondencji,
 • wizualizacja informacji o alarmach oraz stanie pracy urządzenia - sygnalizacja świetlna i akustyczna wraz z regulacją natężenia dźwięku alarmów akustycznych lub ich wyłączeniem dla systemów dostarczanych w pełnym wyposażeniu rejestratora korespondencji lotniczej.


Company