PL

SemantIQ

SemantIQ - zarządzanie łącznością radiową

SemantIQ to zintegrowane rozwiązanie zarządzania łącznością radiową, rejestracją korespondencji, wykorzystujące mechanizmy biometrii głosowej i analizy mowy.

W naszej codziennej pracy skupiamy się na tym, aby wykorzystywać dostępne technologie dla implementowania rozwiązań upraszczających procesy komunikacji. Rozwój technologii radiowych wprowadził, w miejsce technik analogowych, łączność cyfrową ale nadal uzależnia użytkownika od fizycznej lokalizacji urządzeń. Opracowany przez nasz System SemantIQ STC znosi ograniczenia wynikające z miejsca lokalizacji radiostacji. Dzięki jego zastosowaniu łączność staje się dostępna w każdych warunkach.

Dlaczego warto?

Zastosowanie Systemu SemantIQ STC na stanowiskach operatorów jest niezbędne z wielu względów. 


Montaż radiostacji na stanowisku pracy danego użytkownika nie zawsze jest możliwy. W szczególnych warunkach, kiedy aktywna komunikacja z miejscem zdarzenia opiera się głównie o łączność radiową (np. akcje ratunkowe, zarządzanie zdarzeniami kryzysowymi), pojawiają się dodatkowe wymagania dla  systemu  łączności,  których  spełnienie  nie  jest  możliwe  przy  użyciu  konwencjonalnego  radia. 

W tych okolicznościach możliwość zastosowania rozwiązania, które:

 • ·        upraszcza komunikację,
 • ·        pozwala zwielokrotnić dostęp do jednego radia,
 • ·        zwiększa zasięg zarządzania łącznością radiową poprzez komunikację IP (RoIP),
 • ·        umożliwia monitorowanie pozycji GPS oraz stanu radiostacji noszonych i zainstalowanych
  w pojazdach,
 • ·        daje możliwość wykorzystania wszystkich funkcjonalności oferowanych przez systemy cyfrowej łączności radiowej,
 • ·        pozwala na łączenie systemów radiowych różnych producentów,

wykorzystując w tym celu intuicyjny interfejs komunikacyjny zdalnej konsoli z ekranem dotykowym, podnosi komfort i efektywność pracy.

System SemantIQ STC jest prostym rozwiązaniem umożliwiającym zdalne monitorowanie i sterowanie pracą radiotelefonów. Dzięki wykorzystaniu sieci LAN/WAN nie jest istotne w jakiej lokalizacji i odległości od użytkownika znajduje się radiostacja – łączność staje się dostępna w znacznie szerszym zakresie. Możliwość zastosowania zdalnego sterowania dla radiostacji Hytera, Motorola, Excera, Kenwood  i przemienników Hytera i Kenwood oraz odwzorowania funkcjonalności dostępnej dla radia analogowego lub radia DMR w lokalizacji wyniesionej, pozwala na rozszerzenie funkcjonalności sieci łączności.

Komunikacja pomiędzy komponentami wchodzącymi w skład Systemu STC może być realizowana w sposób bezpieczny, z wykorzystaniem szyfrowania (SSL).

System SemantIQ obejmuje także zintegrowany podsystem rejestracji korespondencji Comprec zintegrowany z mechanizmami biometrii głosowej i analizy mowy.


Jak działa system?

W najprostszej konfiguracji system składa się z :

 • Radiobazy R-STC z radiostacją DMR Hytera serii MD/HM /domyślnie/ lub Motorola DM4xxx /opcjonalnie/ 
 • Konsoli STC

W architekturze rozszerzonej system zbudowany jest z:

 • więcej niż jednej konsoli operatorskiej (w formie Konsoli STC lub komputera All-In-One z dedykowanym oprogramowaniem terminalowym)
 • więcej niż jednej Radiobazy R-STC łączącej się z radiami dostępowymi 
 • sieci radiowej wykorzystującej urządzenia radiowe, które mogą się przemieszczać pomiędzy wieloma systemami (pod warunkiem zachowania unikalności adresacji urządzenia w ramach całego systemu STC).


Radiobaza R-STC jest elementem systemu zintegrowanym z radiem Hytera/Motorola/Kenwood/Excera, komunikującym się dwukierunkowo poprzez LAN z System STC.  

Konsola STC jest interfejsem operatora, na który przeniesiona została funkcjonalność udostępniana przez radiostację. Zastosowanie fizycznego interfejsu dotykowego odwzorowującego wyniesiony radiotelefon (zainstalowany w R-STC) pozwala na realizację w sposób intuicyjny funkcji użytkowych, zapewnia użyteczność i podnosi komfort pracy. Połączenia przychodzące i wychodzące są wizualizowane łącznie z informacją o odbiorcy oraz nadawcy wywołań. Sposób sterowania wyniesionym radiotelefonem, nadawania i odsłuchiwania sygnału audio oraz wizualizacja wyświetlacza radia sprawia, że obsługa zdalna radiostacji staje się bardzo prosta. Do dyspozycji w Konsoli STC są także konfigurowalne fizyczne przyciski PTT, a także możliwość podłączenia zewnętrznego PTT. Wspieranie standardu DMR pozwala na obsługę równolegle z łącznością głosową  transmisji danych (w przypadku jeśli radiostacja oferuje taką funkcjonalność), np. przesyłanie wiadomości tekstowych, prezentację lokalizacji GPS, obsługę danych telemetrycznych.

Konfiguracja i zarządzanie platformami sprzętowymi (R-STC, STC) oraz zainstalowanymi na nich aplikacjami odbywa się  poprzez aplikację webową RoIP Console.

Platformy sprzętowe Systemu:
Oprogramowanie Systemu:
Radiobaza R-STC: R-STC-1, R-STC-2 z wbudowaną radiostacją
RoIP Box, RoIP Console* 
Konsole STC: STC-1, STC-2
RoIP Panel
Opcjonalnie - serwer komunikacyjny
RoIP Console*
Opcjonalnie – niezależny rejestrator lub serwer rozmów z serwerem komunikacyjnym

*lokalizacja aplikacji uzależniona od architektury Systemu STC

Współpraca Systemu STC z cyfrowym rejestratorem rozmów  umożliwia również nagrywanie transmisji radiowej prowadzonej za pomocą obsługiwanych przez system radiostacji. Integracja pozwala na korzystanie ze wspólnego, dla rejestracji wszystkich rozmów w danej instytucji,  repozytorium nagrań.  W ramach aplikacji użytkowych cyfrowych systemów rejestracji dostępne są narzędzia do:
 • rejestracji komunikacji i informacji pochodzących z linii PRA, BRA, systemowych, VoIP oraz źródeł sygnałów analogowych
 • konfigurowania kanałów rejestracji i sterowania nagrywaniem,
 • zarządzania użytkownikami i spersonalizowanym dostępem do gromadzonych informacji,
 • wyszukiwania i odsłuchu nagrań, w tym równoczesnego odtwarzania nagrań powstałych na wielu kanałach rejestrujących równocześnie,
 • analizy nagrań i działań użytkowników oraz raportowania,
 • monitorowania pracy systemu.


Pobierz ulotkę