PL

Rejestracja komunikacji

Centralne systemy rejestracji rozmów zintegrowane ze środowiskiem CUCM

Rozwiązania technologiczne zastosowane w systemie COMPREC integrowanym ze środowiskiem telefonii IP Cisco pozwalają na wdrożenie architektury uwzględniającej restrykcyjne polityki bezpieczeństwa i najwyższe standardy niezawodności systemu. W systemach COMPREC, których implementacja zakłada:

  • centralizację usług rejestracji z wielu, rozproszonych lokalizacji i wielu monitorowanych linii IP,
  • zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności, 

stosowana jest architektura oparta o  pracę w klastrze HA z wykorzystaniem, przy dynamicznym nagrywaniu z wielu monitorowanych linii IP, mechanizmów równoważenia obciążenia. Skalowalne, projektowane dla konkretnej infrastruktury rozwiązanie centralnej rejestracji może być budowane w oparciu o dostawę urządzeń fizycznych lub, alternatywnie, wykorzystywać dedykowane zasoby wirtualne użytkownika. Implementacja Systemu w środowisku wirtualnym wymaga spełnienia warunków koniecznych do zastosowania odpowiedniej, dla potrzeb integracji z CUCM i oczekiwanej funkcjonalności, architektury systemu rejestracji. W warstwie programowej system składa się z komponentów o unikalnej funkcjonalności,  odpowiedzialnych za: nagrywanie, archiwizowanie, przechowywanie, analizowanie rozmów, monitorowanie pracy użytkowników, urządzeń i aplikacji oraz zarządzanie komponentami systemu i uprawnieniami. Dostęp uprawnionych użytkowników do odsłuchu nagrań może być realizowany nie tylko poprzez www czy sieć LAN, ale także z telefonów IP Cisco.  

System umożliwia również nagrywanie lub archiwizowanie danych z telefonii GSM. W wersjach projektowanych oraz wdrażanych w kooperacji z użytkownikiem, system może być również integrowany, tj. korzystać z narzędzi biometrii głosowej i analizy mowy. 

Skalowalność systemu COMPREC oznacza nie tylko możliwość doboru hardware i software systemu COMPREC do istniejących warunków infrastruktury czy zakresu wymagań funkcjonalnych, ale obejmuje również warstwę wdrożeniową, w zakresie projektowo-aplikacyjnym. Jako jedyny producent systemów rejestracji rozmów oferujemy możliwość zintegrowania w ramach systemu COMPREC dedykowanych komponentów programowych opracowywanych w odpowiedzi na potrzeby konkretnej organizacji. Zespół badawczo-konstrukcyjny i programistyczny jakim dysponujemy dla realizacji unikalnych projektów informatycznych, stanowią doświadczeni inżynierowie, eksperci specjalizujący się w obszarze technologii VoIP, GSM, baz danych, przetwarzania informacji, analizy mowy i biometrii głosowej. W zależności od przyjętych założeń i możliwości infrastruktury System udostępnia funkcje zapisu danych w jakości pozwalającej na wdrożenie narzędzi analizy mowy takich jak: speech-to-text, keyword spotting,  voice biometric.

Wykorzystywane dla wdrożeń infrastruktury zintegrowanej z CUCM moduły programowe COMPREC, opracowane przez Spółkę Inżynierów SIM Sp. z o.o., zostały przebadane w laboratorium Cisco i uzyskały pozytywną rekomendację tego wiodącego producenta systemu telefonii IP. Pozwalają one na wielopoziomową współpracę systemu telefonii i systemu rejestracji w celu osiągnięcia synergii przekładającej się na funkcjonalność i komfort pracy użytkowników telefonii IP oraz administratorów. Systemy, oparte o integrację z CUCM są powszechnie stosowane dla organizacji procesu nagrywania m.in. w instytucjach finansowych. Pozwalają one min. na ograniczanie ryzyka prowadzonej działalności, podnoszenie jakości obsługi klienta i zapewnienie dokumentacji transakcji zgodnie z warunkami określonymi w ustawach zasadniczych, rozporządzeniach i regulacjach branżowych oraz dyrektywach europejskich, w tym m.in. MiFID. 

Implementacja koncepcji centralnego nagrywania w oparciu o integrację z CUCM pozwala nie tylko zoptymalizować koszty inwestycji, ale również, poprzez integrację z systemami wykorzystującymi transmisję danych w standardzie VoIP, zorganizować sam proces obsługi klienta w bardziej efektywny sposób. System może być dostarczany wraz z dedykowanym oprogramowaniem rozszerzającym możliwości gromadzenia i analizy danych pod kątem jakości obsługi klienta przez doradców lub świadczenia przez nich usług, np. na rzecz kilku podmiotów. Dzięki ich zastosowaniu gromadzone dane i dostęp do nich, jest dodatkowo zabezpieczony zgodnie z wymaganiami audytorów oraz organizacji nadzoru zewnętrznego. 


Przykład rozwiązania, zaprojektowanego w architekturze HA i wdrożonego w jednej z instytucji został zaprezentowany na poniższej ilustracji:Company