PL

Rejestracja komunikacji

Wielokanałowy system nagrywania rozmów COMPREC CCT-2

Wielokanałowy system nagrywania rozmów Comprec CCT-2, produkowany przez Spółkę Inżynierów SIM, jest przeznaczony do cyfrowej rejestracji sygnałów audio, korespondencji radiowej, telefonicznej, faksowej oraz komunikacji głosowej VoIP prowadzonej na wielu liniach równocześnie. W zależności od platformy sprzętowej system umożliwia konfigurację od 1 do 256 kanałów nagrywających. Skalowalność rozwiązania, oprogramowania  i modułów integrujących umożliwia  realizowanie, w oparciu o system rejestracji rozmów Comprec, dedykowanych wdrożeń. W zależności od potrzeb konkretnej instytucji i uzgodnionych warunków profilowane usługi wdrożeniowe mogą obejmować także realizację projektów informatycznych na zlecenie.  
Moduły programowe

 • Comprec Recorder – nagrywanie rozmów i lokalna konfiguracja rekordera, kanałów nagrywających,
 • SIM Administration Console – zarządzanie rejestratorami, archiwizacją, użytkownikami, bazą danych i nagraniami,
 • SIM Player Lite, SIM Player, SIM Web Player – wyszukiwanie nagrań, odsłuch, eksport, funkcje edycyjne (funkcjonalność uzależniona od rodzaju aplikacji),
 • SIM Configurator – zdalna konfiguracja rekordera i kanałów nagrywających,
 • SIM Web Reports – raportowanie i statystyki,
 • SIM Marker – zdalne informowanie o statusie rejestracji, nagrywanie na żądanie, podział nagrania, flagowanie i opisywanie rozmów dodatkowymi informacjami, nagrywanie ekranów agentów (funkcjonalność uzależniona od wersji, architektury i zakresu wdrażanego rozwiązania)
 • Comsa – system monitoringu (funkcjonalność uzależniona od wdrożonego scenariusza alarmowania, architektury i zakresu wdrażanego rozwiązania)
 • SIM Web Survey – moduł oceny pracy agentów,
 • SIM Phone Player Cisco – odsłuch nagrań na telefonach IP Cisco,
 • SIM PROXY – moduł nagrywania w klastrze HA z Load Balancing dla systemów centralnej rejestracji IP Cisco.
 • API - komponenty odpowiedzialne za integracje z zewnętrznym oprogramowaniem, w tym m.in. systemami dyspozytorskimi, systemami łączności radiowej różnych producentów, e.t.c. 
 • Moduły integracyjne - komponenty wykorzystywane przy zaawansowanych, dedykowanych integracjach oraz indywidualne opracowaniach programistyczne realizowane na zlecenie