PL

O Firmie

Certyfikaty i atesty

  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

  • Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

  • Cisco Solution Partner

  • Cisco Compatible dla rejestratorów rozmów COMPREC

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego PL

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego UE

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego NATO

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego ESA

  • Certyfikat Górniczy - dopuszczenie do stosowania w Zakładach Górniczych dla rejestratorów rozmów COMPREC

  • Świadectwo Homologacji

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

W swojej działalności stosujemy standardy zarządzania systemem jakości oparte o normę ISO. Ukierunkowana jest ona obsługę klienta, która gwarantuje dostawę produktów i usług o najwyższej jakości, podejście procesowe w organizacji i ciągłe doskonalenie. Pierwszy audyt certyfikujący dotyczący zgodności z normą ISO 9001:2000 został przeprowadzony w 2002 roku przez KEMA QUALITY POLSKA Sp. z o.o. W 2018 roku otrzymaliśmy certyfikację zgodną z najnowszym wydaniem standardu oznaczonego jako ISO 9001:2015.  

Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

Jesteśmy organizacją, która dużą wagę przywiązuje do działań proekologicznych oraz dbałości o ochronę środowiska. Swoje zaangażowanie przejawiamy w opracowywaniu produktów służących do m.in. efektywnego zarządzania energią elektryczną, ale również we przestrzeganiu na poziomie organizacyjnym normy  ISO 14001. Wdrożony przez nas system zarzadzania środowiskiem  został certyfikowany w 2015 roku. ISO 14001:2015 jest uznaną na całym świecie normą, której przestrzeganie daje Państwu gwarancję, że stale doskonalimy funkcjonowanie firmy w obszarze oddziaływania na środowisko naturalne.  

Cisco Solution Partner

Cisco Solution Partner

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. jest parterem Cisco o statusie Solution Partner. Poziom ten gwarantuje dostęp do Road Map produktów Cisco, dokumentacji i API oraz laboratoriów producenta telefonii IP Cisco. Udział Spółki Inżynierów SIM Sp. z o.o. w tym programie partnerskim Cisco jest dla użytkownika gwarancją wsparcia na poziomie technologii. Jesteśmy przygotowani do zapewnienia kompatybilności, świadczenia profesjonalnych usług i rozwoju własnych produktów pracujących lub integrowanych w ramach środowiska Cisco.

Informacje o naszym partnerstwie są dostępne na stronie www https://marketplace.cisco.com/catalog/search?keyword=comprec oraz https://developer.cisco.com/ecosystem/spp/#key=comprec

Cisco Compatible dla rejestratorów rozmów COMPREC

Cisco Compatible dla rejestratorów rozmów COMPREC

Nasze cyfrowe systemy rejestracji rozmów, w oparciu które realizujemy wdrożenia integrowane z infrastrukturą Cisco, zostały przebadane w laboratorium Cisco pod kątem kompatybilności i współpracy ze środowiskiem CUCM. Nasze produkty były poddane badaniom w 2018 roku i uzyskały certyfikację.

Informacja o współpracy z firmą Cisco i kompatybilności rozwiązań jest dostępna również na stronach www Cisco: https://marketplace.cisco.com/catalog/search?keyword=comprec oraz https://developer.cisco.com/ecosystem/spp/#key=comprec

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego PL

Naszym celem jest profesjonalna obsługa, której elementem jest również właściwa ochrona informacji i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza zdolność do ochrony informacji niejawnych została potwierdzona poprzez przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Wynikiem kontroli jest  uzyskanie przez Spółkę Inżynierów SIM Sp. z o.o.  Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia. 

Świadectwo o numerze SBPKL011718T poświadcza przygotowanie do ochrony informacji niejawnych o klauzulach TAJNE i POUFNE.  


Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego UE

Naszym celem jest profesjonalna obsługa, której elementem jest również właściwa ochrona informacji i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza zdolność do ochrony informacji niejawnych została potwierdzona poprzez przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Wynikiem kontroli jest  uzyskanie przez Spółkę Inżynierów SIM Sp. z o.o.  Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia. 

Świadectwo o numerze SBPUL011918S poświadcza przygotowanie do ochrony informacji niejawnych o klauzulach SECRET UE/EU SECRET i CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.  


Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego NATO

Naszym celem jest profesjonalna obsługa, której elementem jest również właściwa ochrona informacji i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza zdolność do ochrony informacji niejawnych została potwierdzona poprzez przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Wynikiem kontroli jest  uzyskanie przez Spółkę Inżynierów SIM Sp. z o.o.  Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia. 

Świadectwo o numerze SBP NL011818S poświadcza przygotowanie do ochrony informacji niejawnych o klauzulach NATO-SECRET i NATO-CONFIDENTIAL.  


Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego ESA

Naszym celem jest profesjonalna obsługa, której elementem jest również właściwa ochrona informacji i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza zdolność do ochrony informacji niejawnych została potwierdzona poprzez przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Wynikiem kontroli jest  uzyskanie przez Spółkę Inżynierów SIM Sp. z o.o.  Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia. 

Świadectwo o numerze SBPCL012018S poświadcza przygotowanie do ochrony informacji niejawnych o klauzulach ESA SECRET i ESA CONFIDENTIAL.


Certyfikat Górniczy - dopuszczenie do stosowania w Zakładach Górniczych dla rejestratorów rozmów COMPREC

Certyfikat Górniczy - dopuszczenie do stosowania w Zakładach Górniczych dla rejestratorów rozmów COMPREC

Na podstawie przeprowadzonych badań atestacyjnych w  Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG oraz wydanej opinii nr 3819/97 system rejestracji rozmów COMPREC CCT-2 w wersji górniczej otrzymał dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych.

Więcej informacji o wersji górniczej oraz pełną treść  decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego można uzyskać  w naszym biurze handlowym.

Zachęcamy do kontaktu.

Świadectwo Homologacji

Świadectwo Homologacji

Na podstawie przeprowadzonych badań system rejestracji rozmów COMPREC CCT-2 otrzymał Świadectwo Homologacji nr   721/2000. Podstawa prawna regulująca warunki stosowania urządzeń telekomunikacyjnych  została określona w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275)  oraz  rozporządzeniu Ministra Łączności  z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie świadectw homologacji i warunków uzyskania zgody na zastosowanie urządzeń telekomunikacyjnych w jednolitej sieci telekomunikacyjnej Państwa.