PL

Rejestracja komunikacji

Jednokanałowe rejestratory rozmów VoiceLogger

Rejestrator Rozmów VoiceLogger stanowi samodzielny rejestrator z wbudowaną lub wymienną pamięcią flash,  na której gromadzone są nagrania z konkretnej, dedykowanej  do nagrywania linii telefonicznej analogowej lub systemowej. 

Nagrania mogą być odsłuchiwane bezpośrednio  na rejestratorze rozmów lub też,  po zaimportowaniu  ich na dowolny zasób stacji PC, za pomocą dołączonej do urządzenia aplikacji odsłuchowej na niezależnej jednostce komputerowej. Komunikacja ze stacją PC jest możliwa poprzez port USB.

Kompatybilność z oprogramowaniem rejestratorów rozmów SIMLogger oraz Comprec powoduje, że nagrania mogą być również obsługiwane przez systemy bazodanowe rejestratorów wielokanałowych  i odsłuchiwane przez aplikacje użytkowe systemów SIMLogger i Comprec. 


Rodzaje obsługiwanych linii:

 • VoiceLogger VL-A - linia telefoniczna analogowa 
 • VoiceLogger VL-S - linia telefoniczna cyfrowa systemowa (Ericsson, Alcatel, Panasonic, Slican, DGT, Siemens, Avaya)


Funkcjonalność rejestratora:

 • nagrywanie rozmów w czasie rzeczywistym w formacie szyfrowanym (autorska kompresja sprzętowo- programowa),
 • czas rejestracji na standardowym nośniku (pamięć flash 4GB) 120 godzin nagrań w formacie G.711, 
 • opcjonalnie możliwość zwiększenia pamięci flash, 
 • informacja o dacie i długości nagrania,
 • dekodowanie sygnalizacji DTMF i FSK dla linii analogowych,
 • informacja o ilości nagrań,
 • odsłuch lokalny z możliwością wyszukiwania,
 • regulacja głośności odsłuchu,
 • konfigurowalne kryterium załączania nagrywania (podniesienie słuchawki lub na żądanie),
 • automatyczne kasowanie najstarszych nagrań  po zapełnieniu pamięci,
 • możliwość nadawania uprawnień użytkownikom,
 • możliwość kasowania nagrań przez administratora,
 • możliwość zdalnej archiwizacji plików na stacji PC  (port USB) i obsługi plików przez dołączaną do urządzenia aplikację dla stanowisk PC,
 • możliwość importu nagrań do aplikacji obsługujących rejestratory SIMLogger lub Comprec, importu do bazy danych nagrań oraz obsługi plików przez moduły odsłuchowe wielokanałowych rejestratorów rozmów,
 • opcjonalnie  możliwość nagrania zapowiedzi głosowej w wersji analogowej rejestratora.Funkcjonalność oprogramowania dla stacji PC VoiceLogger for Windows

 • dostęp do aplikacji i rejestratora chroniony hasłem,
 • zdalna konfiguracja rejestratora lub kilku rejestratorów,
 • konfigurowanie parametrów załączania nagrywania,
 • konfigurowanie uprawnień,
 • konfigurowanie archiwizacji,
 • możliwość synchronizacji czasu systemowego,
 • dostęp do listy nagrań i importu listy nagrań na dowolnie wskazane zasoby,
 • konfiguracja widoku listy nagrań,
 • określanie listy nagrań do odsłuchu, archiwizacji lub importu z wykorzystaniem opcji filtrowania nagrań lub ręcznego wyboru,
 • dostęp do informacji o rejestratorze i oprogramowaniu, zajętości nośnika podstawowego (Flash),
 • lokalny odsłuch nagrań niezależny od nagrywania,
 • graficzna prezentacja przebiegu odtwarzania: start/stop/pauza, pauza, przewijanie do przodu i do tyłu, poprzednia/następna rozmowa, czas odtwarzania,
 • filtrowanie nagrań według następujących kryteriów: identyfikator rozmowy, data (rok/miesiąc/dzień), godzina (godzina/minuta/sekunda), przedział czasowy, numery telefoniczne, kierunek rozmowy,
 • możliwość łączenia kryteriów wyszukiwania,
 • możliwość regulacji głośności odtwarzania.