PL

Projekty UE

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

 1. Wzrost konkurencyjności firmy SIM poprzez wprowadzenie oferty Systemów Inteligentnych Budynków (projekt zrealizowany).
 2. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - wsparcie projektów celowych (projekt zrealizowany).
 3. Wzrost konkurencyjności i promocji firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca (projekt zrealizowany).
 4. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - wsparcie projektów celowych (projekt zrealizowany).
 5. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" (projekt zrealizowany).
 6. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" (projekt zrealizowany).
 7. RPO Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa I, Badania i Innowacje, działanie 1.2  (projekt zrealizowany).
 8. POPW Polska Wschodnia, działanie 1.3 ponadregionalne powiązania korporacyjne, poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP" (projekt zrealizowany).
 9. POIR 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1 "Proinnowacyjne usługi IOB dla  MŚP" (projekt zrealizowany).
 10. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" - II etap (projekt zrealizowany).
 11. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" - II etap (projekt zrealizowany).
 12. POPW Polska Wschodnia, działanie 1.3 ponadregionalne powiązania korporacyjne, poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP".
 13. RPO Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa I, Badania i Innowacje, działanie 1.2.