PL

Projekty UE

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

 1. Wzrost konkurencyjności firmy SIM poprzez wprowadzenie oferty Systemów Inteligentnych Budynków (projekt zrealizowany).
 2. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - wsparcie projektów celowych (projekt zrealizowany).
 3. Wzrost konkurencyjności i promocji firmy poprzez udział w międzynarodowych targach jako wystawca (projekt zrealizowany).
 4. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - wsparcie projektów celowych (projekt zrealizowany).
 5. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.2 "Internacjonalizacja MŚP".
 6. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję".
 7. RPO Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa I, Badania i Innowacje, działanie 1.2
 8. POPW Polska Wschodnia, działanie 1.3 ponadregionalne powiązania korporacyjne, poddziałanie 1.3.1 "Wdrażanie innowacji przez MŚP".
 9. POIR 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1 "Proinnowacyjne usługi IOB dla  MŚP".
 10. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" - II etap.
 11. POPW Polska Wschodnia, Działanie 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" - II etap.