PL

Rejestracja komunikacji

Rejestrator wideokonferencji COMPREC MAS

Spotkania zdalne są nieodłącznym elementem współczesnego biznesu a informacje jakie są wymieniane pomiędzy ich uczestnikami mają kluczowe znaczenie dla dalszej pracy lub realizacji celów jakim służą konferencje. Czas poświęcony na spotkanie może być znacznie lepiej wykorzystany jeśli pozyskana informacja  zostanie odpowiednio udokumentowana. Notatka redagowana w trakcie spotkania lub po nim może pomijać istotne szczegóły lub zawierać nieprecyzyjne dane. Bywa ona niedokładna nie tylko z powodu skróconej treści lub błędów wynikających z interpretacji opracowującego, ale także nie zawiera odwzorowania np. informacji prezentowanych na ekranach lub urządzeniach audiowizualnych. 

W godzinę po spotkaniu w pamięci osób w nim uczestniczących pozostaje zaledwie 44 procent z zasłyszanych informacji, a po kilku dniach trwałość pamięci o ustaleniach spada do około 20 procent. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnej formy organizacji i dokumentacji spotkań system COMPREC, poza możliwością nagrywania rozmów telefonicznych, radiowych, faxowych i archiwizacji danych GSM (audio/sms/mms),  oferuje możliwość archiwizacji wideokonferencji wykonywanych w oparciu o system CISCO MEETING SERVER (CMS). Integracja na poziomie aplikacyjnym ułatwia bezpieczne przechwytywanie, zarządzanie i udostępnianie nagranych spotkań jego interesariuszom. Nagrania są przechowywane w repozytorium danych wraz z metadanymi oraz wyszukiwane i udostępniane dla użytkowników, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, z użyciem aplikacji  działającej jako usługa www rejestratora. Dane są i połączenia w warstwie użytkowej są szyfrowane oraz zabezpieczane.

Funkcjonalność rejestratora wideokonferencji COMPREC MAS umożliwia:

  • Import i archiwizację nagrań rozmów video (video + audio + dane o uczestnikach videokonferencji) wykonywanych w oparciu o system CISCO MEETING SERVER (CMS) z użyciem kodeka H.264 o jakości max FullHD;
  • Możliwość skalowania liczby importowanych jednocześnie rozmów video (skalowanie liczby wirtualnych kanałów rejestracji);
  • Zapis zarejestrowanych nagrań na lokalnym dysku lub zasobach sieciowych (CIFS, WORM);
  • Zapis metadanych dotyczących nagranych sesji w bazie danych systemu COMPREC i uruchomionej na lokalnym lub zdalnym serwerze Microsoft SQL Server 2014 lub nowszym (adresy email terminali/pokoi biorące udział w rozmowie video, data i czas rozpoczęcia wideokonferencji, długość nagrania);
  • Integrację z Active Directory i budowanie systemu uprawnień w oparciu o użytkowników domenowych lub tworzenie użytkowników i grup użytkowników przy użyciu wbudowanego narzędzia COMPREC User Manager;
  • Nadawanie uprawnień użytkownikom do dostępu do nagrań na zasadzie przydzielenia  dostępu wskazanemu loginowi domenowemu do wskazanych nagrań, w których uczestniczy wskazany adres email lub adresy email (adresy email jednoznacznie identyfikujące pokoje konferencyjne);
  • Opcjonalnie – możliwość integracji z zewnętrznymi systemami zarządzania użytkownikami i automatycznie nadawanie uprawnień w określonych interwałach czasowych (np. raz na dobę o wskazanej godzinie) lub w trybie ręcznym w dowolnej chwili;
  • Wyszukiwanie, filtrowanie i odtwarzanie nagrań w oparciu o klienta webowego działającego pod przeglądarkami: Chrome, Edge (tylko wersje na Chromium), Firefox;
  • Odtwarzanie nagrań przez wielu użytkowników;
  • Łączenia dla odsłuchu, na podstawie atrybutów plików,  wielu nagrań pochodzących z jednej wideokonferencji  ( tj. nagrań powiązanych, które powstały w trakcie spotkania jeśli  nagrywanie było ręcznie zatrzymane oraz uruchomione ponownie).  

Rozwiązanie może być implementowane na zasobach wirtualnych lub dostarczane wraz z serwerem sprzętowym, w tym również jako moduł funkcjonalny cyfrowych rejestratorów rozmów produkowanych przez SIM. Czas dostępności nagrań do wyszukiwania i odtwarzania w repozytorium systemu COMPREC po zakończeniu wideokonferencji uzależniony jest od ilości przetwarzanych kanałów oraz specyfikacji (możliwości technicznych) serwera importującego. Rozwiązania są projektowane z uwzględnieniem potrzeb użytkownika.