PL
Projekty UE

RPLU 3.5


Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania firmą Spółka Inżynierów SIM poprzez zakup usług doradczych”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁANIE 3.5.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania.

 

Wartość projektu:


230 010,00 PLN  

 

Wartość dofinansowania:

149 600,00 PLN