PL
Projekty UE

RPLU 1.2 Comatiq


Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „ComatiQ - system zarządzania automatyką i energią w sieciach obiektów rozproszonych wykorzystujących adaptacyjne modele zachowań użytkowników i urządzeń”  w ramach Osi Priorytetowej I Badania i Innowacje Działania 1.2 Badania Celowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii inteligentnej sieci sensorowej do zarządzania automatyką budynkową w dużych, rozproszonych sieciach obiektów.

 

Wartość projektu:

3 902 122,20 PLN  

 

Wartość dofinansowania:

2 998 319,30 PLN