PL
Projekty UE

POIR 2.3.1


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP


 „Doradztwo dla Spółka inżynierów SIM Sp. z o.o. w zakresie wdrożenia innowacji”

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez realizację usług doradczych w zakresie innowacji świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0008/17

Całkowita wartość projektu  wynosi  492 196,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi  280 280,00 PLN