PL
Projekty UE

RPLU 1.2 SEMANTIQ


Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „SemantIQ - inteligentny system monitoringu rozproszonego z zintegrowana platformą usług dyspozytorskich”  w ramach Osi Priorytetowej I Badania i Innowacje Działania 1.2 Badania Celowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie inteligentnego systemu monitoringu rozproszonego z zintegrowaną platformą usług dyspozytorskich, opartego o innowacyjne metody zarządzania ruchem.

 

Wartość projektu:


3 531 674,56 PLN  

 

Wartość dofinansowania:

2 710 428,24 PLN