PL
Projekty UE

POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP II etap

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji Spółki Inżynierów SIM Sp. z o. o. na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem produktów SIM na nowe rynki zagraniczne, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienia pozycji SIM na rynku międzynarodowym w wymiarze adekwatnym do wysokiego stopnia zaawansowania technologicznego produktów firmy oraz możliwości produkcyjnych i kapitału intelektualnego. 
 
Planowane efekty:  Wzrost sprzedaży produktów SIM, zbudowana zostanie stała obecność produktów SIM oraz świadomość marki SIM na wybranych rynkach zagranicznych.
 
Wartość projektu: 710 477,30

Wkład Funduszy Europejskich: do 442 400,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 553 000,00 zł