PL
Projekty UE

Opracowanie i wdrożenie LumatIQ

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. uzyskała dotację ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 w ramach działania 1.1 ścieżka SMART na realizację projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie LumatIQ - technologii sieci sensorów LIDAR DLP 3D oraz sensorów radiowych z analizą zakłóceń pola elektromagnetycznego do optymalizacji procesów przemysłowych i zarządzania oświetleniem w budynkach przemysłowych", skrócona nazwa: LUMATIQ.


Celem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzenie ich na rynek w postaci nowego produktu - systemu LumatIQ.

Podejmiemy szereg działań aby stworzyć i wdrożyć system LumatIQ. Opracujemy sensory Lidar 3D DLP o szerokim kącie działania, radiowe czujniki analizujące zakłócenia pola elektromagnetycznego, algorytmy detekcji i predykcji ruchu.

System zwiększy zasięg monitorowania obiektów w ruchu, poprawi rozdzielczość detekcji oraz możliwości definiowania stref w przestrzeni 3D do detekcji ruchu i obecności obiektów znajdujących się za przeszkodami i skuteczność rozpoznawania parametrów.

Projekt skierowany jest do firm posiadających hale produkcyjno-magazynowe, realizujące procesy przemysłowe oraz centrów logistycznych i dystrybucyjnych, podmiotów działających w branży e-commerce.

Efektem projektu będzie opracowanie i wdrożenie systemu LumatIQ przetwarzającego dane z różnych źródeł do tworzenia modeli predykcyjnych. System umożliwi wykrywanie w czasie rzeczywistym ruchów obiektów w zamkniętej przestrzeni 3D, co wpłynie m. in. na oszczędność kosztów poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach przemysłowych/komercyjnych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 110 890,47 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 685 276,78 PLN

Numer projektu: FENG.01.01-IP.02-0082/23