PL
Projekty UE

1.3.1 - „Wdrożenie na rynek systemu SemantIQ

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego produktu inteligentnego systemu monitoringu rozproszonego SemantIQ ze zintegrowaną platformą usług dyspozytorskich. Celem projektu jest również wzrost przychodów, wzrost zatrudnienia, rozwój eksportu oraz dalszy rozwój współpracy w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. 

Efekty:  wprowadzenia na rynek nowego, innowacyjnego produktu - systemu SemantIQ. 


Całkowita wartość projektu: 1 404 059,12 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: do 1 141 700,00 zł

Dofinansowanie projektu z Funduszu Europejskiego: do 815 945,00 zł