PL

Rozwiązania i realizacje

Zdalne zarządzanie cyfrową łącznością radiową

W naszej codziennej pracy skupiamy się na tym, aby wykorzystywać dostępne technologie dla implementowania rozwiązań upraszczających procesy komunikacji. Rozwój technologii radiowych wprowadził, w miejsce technik analogowych, łączność cyfrową ale nadal uzależnia użytkownika od fizycznej lokalizacji urządzeń. Opracowany przez nasz system Terminal Konsol STC znosi ograniczenia wynikające z miejsca lokalizacji radiostacji. Dzięki jego zastosowaniu łączność staje się dostępna w każdych warunkach.

Dlaczego warto?

Zastosowanie Terminal Konsol STC na stanowiskach operatorów jest niezbędne z wielu względów. Montaż radiostacji na stanowisku pracy danego użytkownika nie zawsze jest możliwy.  Zdarza się także, że operator nie powinien mieć dostępu do funkcji konfiguracyjnych radia. W szczególnych warunkach, kiedy aktywna komunikacja z miejscem zdarzenia opiera się głównie o łączność radiową (np. akcje ratunkowe, zarządzanie zdarzeniami kryzysowymi), pojawiają się dodatkowe wymagania dla systemu łączności, których spełnienie nie jest możliwe przy użyciu konwencjonalnego radia. 

W tych okolicznościach możliwość zastosowania urządzenia, które:

 • upraszcza komunikację,
 • pozwala skrócić czas reakcji na zgłoszenie,

wykorzystując w tym celu intuicyjny interfejs komunikacyjny zdalnej konsoli dotykowej jest rozwiązaniem podnoszącym komfort i efektywność pracy. System Terminal Konsol STC jest prostym rozwiązaniem umożliwiającym zdalne monitorowanie i sterowanie pracą radiotelefonów. Dzięki wykorzystaniu do komunikacji z radiobazą systemu sieci LAN nie jest istotne w jakiej lokalizacji i odległości od użytkownika znajduje się radiostacja – łączność staje się dostępna w znacznie szerszym zakresie. Transmisja danych jest szyfrowana a wszystkie ustawienia oraz dane są zapisywane w formacie obsługiwanym przez Terminal Konsolę. Możliwość zastosowania zdalnego sterowania wykorzystującego sieć LAN dla wybranych radiostacji (np. Hytera, Motorola), współpracy bezpośrednio z przemiennikiem oraz odwzorowania funkcjonalności dostępnej dla radia analogowego lub radia DMR w lokalizacji wyniesionej  pozwala również na rozszerzenie funkcjonalności sieci łączności.

Jak działa system?

W najprostszej konfiguracji system składa się z:

 • wybranej radiostacji (np. Hytera serii MD78x lub inna, w tym innych producentów)
 • radiobazy R-STC
 • Terminal Konsoli STC

W architekturze rozszerzonej system zbudowany jest w oparciu o:

 • więcej niż jedną konsolę operatorską (w formie Terminal Konsoli STC lub komputera panelowego z dedykowanym oprogramowaniem terminalowym) 
 • więcej niż jedną Radiobazę R-STC łączącą się z radiami dostępowymi (np. Hytera MD78x lub innymi, w tym innych producentów)
 • sieć radiową wykorzystującą radia mobilne lub stacjonarne, które mogą się poruszać pomiędzy systemami (pod warunkiem zachowania unikalności adresacji urządzenia w ramach całego systemu).Radiobaza R-STC jest elementem sprzętowym systemu zintegrowanym z radiem i przesyłającym informacje do nadrzędnego systemu monitorująco/nagrywającego wyposażonego w Terminal Konsolę STC.

Terminal konsola jest profilowanym do indywidualnych wymagań interfejsem operatora, na który przeniesiona została funkcjonalność udostępniana przez radiostację. Zastosowanie ekranu dotykowego do odwzorowania wyniesionego radiotelefonu oraz realizacji w sposób intuicyjny jego funkcji użytkowych zapewnia użyteczność i podnosi komfort pracy. Połączenia przychodzące i wychodzące są wizualizowane łącznie z informacją o odbiorcy wywołań. Sposób sterowania wyniesionym radiotelefonem, nadawania i odsłuchiwania sygnału audio i wizualizacji wyświetlacza radia sprawia, że obsługa zdalna radiostacji staje się bardzo prosta. Sterowanie za pomocą dotykowego panelu pozwala realizować wszystkie funkcje komunikacyjne efektywnie i bardzo szybko. Wspieranie standardu DMR pozwala na obsługę  równolegle z łącznością głosową transmisji danych (w przypadku jeśli radiostacja oferuje taką funkcjonalność) np.  przesyłanie wiadomości tekstowych, prezentację lokalizacji GPS, danych telemetrycznych oraz automatyczną lokalizację pojazdów (AVL).Współpraca Systemu Terminal Konsol STC z cyfrowym rejestratorem rozmów  umożliwia również nagrywanie transmisji radiowej prowadzonej za pomocą obsługiwanych przez system radiostacji. Integracja pozwala na korzystanie ze wspólnego, dla rejestracji wszystkich rozmów w danej instytucji,  repozytorium nagrań.  W ramach aplikacji użytkowych cyfrowych systemów rejestracji dostępne są narzędzia do:

 • rejestracji komunikacji i informacji pochodzących z linii PRA, BRA, systemowych, VoIP oraz źródeł sygnałów analogowych
 • konfigurowania kanałów rejestracji i sterowania nagrywaniem,
 • zarządzania użytkownikami i spersonalizowanym dostępem do gromadzonych informacji,
 • wyszukiwania i odsłuchu nagrań, w tym równoczesnego odtwarzania nagrań powstałych na wielu kanałach rejestrujących równocześnie,
 • analizy nagrań i działań użytkowników oraz raportowania,
 • monitorowania pracy systemu. 


Company