PL

Produkty

System terminal konsol STC

System Terminal konsol jest rozwiązaniem służącym do zdalnego monitorowania i sterowania pracą radiotelefonów. W zależności od infrastruktury systemu łączności i warunków technicznych oraz oczekiwań użytkownika, dotyczących zdalnego sterowania, system może być różnie skalowany i konfigurowany. W najprostszej konfiguracji  w jego skład wchodzą następujące elementy:

  • radiostacja 
  • Radiobaza R-STC
  • Terminal Konsola STC

Radiobaza R-STC jest elementem sprzętowym systemu zintegrowanym z radiem i przesyłającym informacje do nadrzędnego systemu monitorująco/nagrywającego wyposażonego w Terminal Konsolę STC.Terminal konsola jest profilowanym do indywidualnych wymagań interfejsem operatora, na który przeniesiona została funkcjonalność udostępniana przez radiostację. Zastosowanie ekranu dotykowego do odwzorowania wyniesionego radiotelefonu oraz realizacji w sposób intuicyjny jego funkcji użytkowych zapewnia użyteczność i podnosi komfort pracy. Połączenia przychodzące i wychodzące są wizualizowane łącznie z informacją o odbiorcy wywołań. Sposób sterowania wyniesionym radiotelefonem, nadawania i odsłuchiwania sygnału audio i wizualizacji wyświetlacza radia sprawia, że obsługa zdalna radiostacji staje się bardzo prosta. Sterowanie za pomocą dotykowego panelu pozwala realizować wszystkie funkcje komunikacyjne efektywnie i bardzo szybko. Wspieranie standardu DMR pozwala na obsługę  równolegle z łącznością głosową transmisji danych (w przypadku jeśli radiostacja oferuje taką funkcjonalność) np.  przesyłanie wiadomości tekstowych, prezentację lokalizacji GPS, danych telemetrycznych oraz automatyczną lokalizację pojazdów (AVL).