PL

Rejestracja komunikacji

Cyfrowe rejestratory rozmów - architektura i oprogramowanie

Na rynku polskim jesteśmy producentem o największym doświadczeniu w projektowaniu i produkcji profesjonalnych systemów nagrywających treść korespondencji prowadzonej w sieciach PSTN, IP, GSM oraz za pomocą radiowych środków łączności.

Jesteśmy prekursorem wykorzystania cyfrowej rejestracji dźwięku w rozwiązaniach służących do nagrywania rozmów. Pierwsze wdrożenia cyfrowych systemów nagrywania rozmów własnej produkcji sięgają początku lat 90-tych, kiedy w większości instytucji zapis rozmów był realizowany przy wykorzystaniu rejestratorów analogowych. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz projektowanie w oparciu o najnowsze technologie jest stałym elementem naszej działalności.

Dostępne w naszej ofercie cyfrowe rejestratory rozmów są bezpośrednim rezultatem wieloletniego doświadczenia oraz badań i ekspertyz, wykonywanych przez naszych inżynierów przy udziale doświadczonych specjalistów z różnych branż, w tym m.in. ekspertów fonoskopii  z Laboratorium Kryminalistyki i Ekspertyz Sądowych. Opracowane algorytmy kompresji, pozwalające na przechowywanie dużej ilości danych, uzyskały pozytywną rekomendację wielu jednostek opiniujących badających właściwości dowodowe cyfrowego zapisu dźwięku.

Architektura naszych rozwiązań została zaprojektowana w sposób umożliwiający skalowalność wdrażanych rozwiązań oraz ich dostosowanie do warunków infrastruktury sieciowej, aplikacyjnej i indywidualnych potrzeb użytkowników. W warstwie praktycznej oznacza to, m.in. możliwość:
 • skalowania rejestracji od jednego do wielu tysięcy aktywnych linii nagrywających,
 • projektowania i wdrażania centralnych systemów rejestracji rozmów opartych o integrację ze środowiskiem IP Cisco (jako jedyny polski producent cyfrowych systemów rejestracji uzyskaliśmy certyfikację laboratorium badawczego Cisco w zakresie nagrywania w środowisku CUCM),
 • wdrażania wielu rejestratorów rozmów w sieci rozproszonej zarządzanych z lokalizacji centralnej,
 • budowania infrastruktury opartej o wielopoziomowe, w oddziałach lokalnych i centralnym, zarządzanie rozproszonym systemem rejestracji,
 • łączenia w jednym rozwiązaniu wielu linii nagrywających (np. radiowych, analogowych, faksowych, cyfrowych ISDN, PRA, systemowych, VoIP),
 • współpracy z różnymi systemami telekomunikacyjnymi, radiowymi i standardami technologii telefonii VoIP,
 • archiwizacji rozmów z telefonów komórkowych,
 • nagrywania w formacie mono i stereo, przy zastosowaniu autorskiej lub standardowej kompresji dźwięku;
 • szyfrowania nagrań, w tym również stosowania indywidualnych algorytmów szyfrujących dedykowanych dla konkretnej organizacji,
 • integracji ze środowiskiem i infrastrukturą użytkownika,
 • zarządzania, nadawania uprawnień w oparciu o Active Directory,
 • monitoringu pracy urządzeń, aplikacji i użytkowników,
 • budowania systemu rejestracji w oparciu o zasoby fizyczne lub wirtualne,
 • zastosowania mechanizmów redundancji, w tym również budowania architektury docelowego rozwiązania w oparciu o klaster HA i technologii Load Balancing dla systemów centralnych,
 • realizowania projektów informatycznych dotyczących dedykowanych integracji.

Wysoka niezawodność naszych rozwiązań, gwarancja integralności nagrań oraz sprawdzona przez niezależnych ekspertów fonoskopii jakość nagrań, pozwalająca na identyfikację mówców, sprawiają, że korzystanie z naszych urządzeń spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zapisywania i przechowywania danych oraz ich dowodowości. Równocześnie oferowana przez rejestratory rozmów modułowość aplikacji i funkcjonalność, obejmująca m.in. administrowanie, monitorowanie, raportowanie, wyszukiwanie, odsłuchiwanie, opisywanie rozmów czy możliwość oceny pracy agentów, pozwala na wykorzystanie oferowanych rozwiązań w różny sposób i w wielu instytucjach o odmiennym profilu działania, politykach bezpieczeństwa i standardach pracy w organizacji.


Proponowane przez Spółkę Inżynierów SIM Sp. z o.o. rejestratory rozmów posiadają dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz przyjętymi europejskimi normami zharmonizowanymi w zakresie dyrektyw EMC i R&TTE.

W ciągu 27 lat istnienia Spółka SIM wdrożyła niemal 8 000 urządzeń - profesjonalnych rozwiązań techniki specjalnej. Lista referencyjna SIM-u obejmuje kilka tysięcy klientów, w tym instytucje i zakłady decydujące o bezpieczeństwie naszego kraju. Zdobyte doświadczenie oraz referencje gwarantują Państwu dostarczenie produktów o najwyższej jakości i funkcjonalności.

Sieć naszych partnerów liczy kilkadziesiąt firm w kraju, oraz zagranicą i stale się rozwija, dzięki czemu możemy zapewnić rzetelną i szybką obsługę naszym klientom. Dedykowane wdrożenia, obejmujące oprócz dostaw urządzeń i aplikacji, również zlecone dodatkowe prace konstrukcyjne lub deweloperskie realizujemy w oparciu o własne zaplecze inżynierów elektroników, architektów i programistów.


Oferta Spółki Inżynierów SIM Sp. z o.o. przeznaczona do rejestracji połączeń telefonicznych i radiowych obejmuje następujące rozwiązania:

SIMLOGGER - rodzina wielokanałowych rejestratorów rozmów w formie „czarnej skrzynki” z 4- wersowym wyświetlaczem LCD oraz wbudowanym panelem obsługowym,
COMPREC CCT-2 - rodzina wielokanałowych cyfrowych rejestratorów rozmów wykorzystana we wdrożeniach obejmujących  budowanie dedykowanych rozwiązań korporacyjnych, integrowanych z infrastrukturą  lub aplikacjami użytkownika lub specjalistycznych systemach rejestracji korespondencji lotniczej, dyspozytorskiej oraz telefonii komórkowej,
VOICELOGGER - jednokanałowy rejestrator rozmów dla linii analogowej lub systemowej,
microCOMPREC - wielokanałowe, specjalistyczne mini rejestratory dla linii analogowych i cyfrowych do zadań z zakresu "zleceń prokuratorskich"

Company