PL

Zarządzanie łącznością radiową

Zdalne zarządzanie łącznością radiową - System STC

W naszej codziennej pracy skupiamy się na tym, aby wykorzystywać dostępne technologie dla implementowania rozwiązań upraszczających procesy komunikacji. Rozwój technologii radiowych wprowadził, w miejsce technik analogowych, łączność cyfrową ale nadal uzależnia użytkownika od fizycznej lokalizacji urządzeń. Opracowany przez nasz System STC znosi ograniczenia wynikające z miejsca lokalizacji radiostacji. Dzięki jego zastosowaniu łączność staje się dostępna w każdych warunkach.

Dlaczego warto?

Zastosowanie Systemu STC na stanowiskach operatorów jest niezbędne z wielu względów. Montaż radiostacji na stanowisku pracy danego użytkownika nie zawsze jest możliwy.  Zdarza się także, że operator nie powinien mieć dostępu do funkcji konfiguracyjnych radia. W szczególnych warunkach, kiedy aktywna komunikacja z miejscem zdarzenia opiera się głównie o łączność radiową (np. akcje ratunkowe, zarządzanie zdarzeniami kryzysowymi), pojawiają się dodatkowe wymagania dla systemu łączności, których spełnienie nie jest możliwe przy użyciu konwencjonalnego radia. 

W tych okolicznościach możliwość zastosowania urządzenia, które:

 • upraszcza komunikację,
 • pozwala skrócić czas reakcji na zgłoszenie,

wykorzystując w tym celu intuicyjny interfejs zdalnej konsoli jest rozwiązaniem podnoszącym komfort i efektywność pracy.

System STC jest prostym rozwiązaniem umożliwiającym zdalne monitorowanie i sterowanie pracą radiotelefonów. W zależności od infrastruktury systemu łączności i warunków technicznych oraz oczekiwań użytkownika, dotyczących zdalnego sterowania, system może być różnie skalowany i konfigurowany. Dzięki wykorzystaniu do komunikacji z radiobazą systemu sieci LAN nie jest istotne w jakiej lokalizacji i odległości od użytkownika znajduje się radiostacja – łączność staje się dostępna w znacznie szerszym zakresie. Transmisja danych jest szyfrowana a wszystkie ustawienia oraz dane są zapisywane w formacie obsługiwanym przez Konsolę STC. Możliwość zastosowania zdalnego sterowania wykorzystującego sieć LAN dla wybranych radiostacji (np. Hytera, Motorola), współpracy bezpośrednio z przemiennikiem oraz odwzorowania funkcjonalności dostępnej dla radia analogowego lub radia DMR w lokalizacji wyniesionej  pozwala również na rozszerzenie funkcjonalności sieci łączności.

W zależności od indywidualnych preferencji użytkowników system może być również dostarczany w nietypowych wykonaniach sprzętowych i konfiguracyjnych. Jako bezpośredni producent, posiadający zaplecze informatyczne i konstruktorskie, jesteśmy w stanie sprostać indywidualnym oczekiwaniom końcowych użytkowników systemu. 

Jak działa system?

W najprostszej konfiguracji system składa się z :

 • Radiobazy R-STC z radiostacją Hytera DMR serii MD78x /domyślnie/ lub Motorola DM4xxx /opcjonalnie/ 
 • Konsoli STC

W architekturze rozszerzonej system zbudowany jest z:

 • więcej niż jednej konsoli operatorskiej (w formie Konsoli STC lub komputera All-In-One z dedykowanym oprogramowaniem terminalowym)
 • więcej niż jednej Radiobazy R-STC łączącej się z radiami dostępowymi (Hytera DMR MD78x, Motorola DM4xxx)
 • sieci radiowej wykorzystującej urządzenia radiowe, które mogą się przemieszczać pomiędzy wieloma systemami (pod warunkiem zachowania unikalności adresacji urządzenia w ramach całego systemu STC).


Radiobaza R-STC jest elementem systemu zintegrowanym z radiem Hytera DMR MD785x/ Motorola DM4xxx komunikującym się dwukierunkowo poprzez LAN z System STC.  

Konsola STC jest interfejsem operatora, na który przeniesiona została funkcjonalność udostępniana przez radiostację. Zastosowanie fizycznego interfejsu dotykowego odwzorowującego wyniesiony radiotelefon (zainstalowany w R-STC) pozwala na realizację w sposób intuicyjny funkcji użytkowych, zapewnia użyteczność i podnosi komfort pracy. Połączenia przychodzące i wychodzące są wizualizowane łącznie z informacją o odbiorcy oraz nadawcy wywołań. Sposób sterowania wyniesionym radiotelefonem, nadawania i odsłuchiwania sygnału audio oraz wizualizacja wyświetlacza radia sprawia, że obsługa zdalna radiostacji staje się bardzo prosta. Do dyspozycji w Konsoli STC są także konfigurowalne fizyczne przyciski PTT, a także możliwość podłączenia zewnętrznego PTT. Wspieranie standardu DMR pozwala na obsługę równolegle z łącznością głosową  transmisji danych (w przypadku jeśli radiostacja oferuje taką funkcjonalność), np. przesyłanie wiadomości tekstowych, prezentację lokalizacji GPS, obsługę danych telemetrycznych.

Konfiguracja i zarządzanie platformami sprzętowymi (R-STC, STC) oraz zainstalowanymi na nich aplikacjami odbywa się  poprzez aplikację webową RoIP Console.

Platformy sprzętowe Systemu:
Oprogramowanie Systemu:
Radiobaza R-STC: R-STC-1, R-STC-2 z wbudowaną radiostacją
RoIP Box, RoIP Console* 
Konsole STC: STC-1, STC-2
RoIP Panel
Opcjonalnie - serwer komunikacyjny
RoIP Console*
Opcjonalnie – niezależny rejestrator lub serwer rozmów z serwerem komunikacyjnym

*lokalizacja aplikacji uzależniona od architektury Systemu STC

Współpraca Systemu STC z cyfrowym rejestratorem rozmów  umożliwia również nagrywanie transmisji radiowej prowadzonej za pomocą obsługiwanych przez system radiostacji. Integracja pozwala na korzystanie ze wspólnego, dla rejestracji wszystkich rozmów w danej instytucji,  repozytorium nagrań.  W ramach aplikacji użytkowych cyfrowych systemów rejestracji dostępne są narzędzia do:
 • rejestracji komunikacji i informacji pochodzących z linii PRA, BRA, systemowych, VoIP oraz źródeł sygnałów analogowych
 • konfigurowania kanałów rejestracji i sterowania nagrywaniem,
 • zarządzania użytkownikami i spersonalizowanym dostępem do gromadzonych informacji,
 • wyszukiwania i odsłuchu nagrań, w tym równoczesnego odtwarzania nagrań powstałych na wielu kanałach rejestrujących równocześnie,
 • analizy nagrań i działań użytkowników oraz raportowania,
 • monitorowania pracy systemu.

Więcej informacji o poszczególnych elementach Systemu STC znajdziecie Państwo w menu Produkty.

Company