Членове на Управителния съвет

Член на Управителния съвет

Jan Kasperek

Член на Управителния съвет

Paweł Michocki

Член на Управителния съвет

Sławomir Rożek

Член на Управителния съвет

Ireneusz Sokołowski