Цифрови записващи устройства на разговори – VoIP Software

Цифрови записващи устройства на разговори – VoIP Software

Предлагаме системи за запис на разговори VOIP (линия COMPREC). Достъпни само като софтуер, в версия за инсталиране на софтуер или предварително конфигурирани изображения за виртуални среди. Нашите системи са предназначени предимно за клиенти МСП на фирми – системни интегратори. Техният краен получател (потребител) могат да бъдат например: банки, брокерски къщи, финансови институции, застрахователни дружества, инвестиционни фондове, фирми за телемаркетинг, заведения за спешна медицинска помощ, силови институции, телекомуникационни оператори, мини, металообработващи предприятия, енергийни, газови предприятия, рафинерии, ВиК дружества, летища, корабостроителници, охранителни фирми и много други.

 • Версия за инсталация – предназначена за самостоятелно инсталиране на сървър, собственост на фирмата. Предоставяме лесен за използване и интуитивен инсталационен пакет с подробно ръководство за употреба.

 • Версия с предварително конфигурирани изображения за виртуални среди – предназначени за клиенти, които имат собствена инфраструктура (сървъри) и свободни ресурси (сървърно пространство). В тази версия инсталираме и конфигурираме система на виртуална машина и след това изпращаме изображението на виртуалната машина на клиента. Клиентът качва само изображението и системата незабавно е готова за експлоатация.

Основна техническа спецификация:

COMPREC цифрово записващо устройство за разговори, оборудвано с VoIP (глас по интернет протокол), записващата функция прихваща съдържанието на разговорите, проведени чрез протоколи  SIP, SCCP, SKINNY, H.323 и JTAPI. IP телефонията е съвременен начин за гласова комуникация в предавателни ИКТ мрежи

Основна функционалност

 • записване на разговори, провеждани на IP връзки в компресиран формат (специален алгоритъм за компресиране на VoIP предаване)
 • Идентификация на VoIP абонати
 • прихващане на получателя на разговора, обаждащия се, пренасочването и номера на повикващия
 • информация за местоположението на повикващия
 • графична визуализация на състоянието на канала
 • базирано на филтри, автоматично премахване на записи, когато капацитетът на съхранение на записващото устройство е изчерпан (най-стари, архивирани, най-стари архивирани)
 • възможност за добавяне на текстови бележки към записите (бележки до 20 хил. знака)
 • възможност за добавяне на описание на телефонния номер към файла със записа
 • информация за атрибути на разговора, например разговорът е възпроизведен, към разговора е добавена бележка, разговорът е отпечатан и т.н.
 • дублиране на цялата информация за запис на базата данни в заглавията на записващите файлове
 • възпроизвеждане и използване на записи:
  • аудио-мониторинг на текущите разговори на записващото устройство – възпроизвеждане на акустичен канал без прекъсване на процеса на записване
  • локално възпроизвеждане на записаните разговори, независимо от процеса на записване
  • графично представяне на процеса на възпроизвеждане
  • превъртане, възпроизвеждане от която и да е точка в рамките на записа, пауза, възпроизвеждане в примка
  • списъкът със записи съдържа:
   • Информация за датата, часа, продължителността и записващата станция на записа
   • информация за IP адреса, повиквания, повикващия и телефонния номер, местоположението на повикване
   • друга информация за идентификация на записа (наименование на файл, описание на канала, добавена / отпечатана бележка, възпроизведен разговор и т.н.)
  • бързо филтриране – съветник за създаване на мощен филтър за търсене на записи на записващото устройство с помощта на прихванатата записана информация, възможност за комбиниране на критерии за филтриране и определяне на потребителски филтри
 • архивиране:
  • локално архивиране на DVD / CD
  • възможност за конфигуриране на параметри за архивиране, използвайки критерии за избор и филтри на повикване
 • сигурност:
  • многостепенна система за предоставяне на права за достъп за прихващане на разговори, информация за разговори и опции за конфигуриране на записващото устройство
  • възможност за задаване на привилегии за отделни потребители или потребителски групи, например администратори, системни оператори – работа с няколко потребители с различни привилегии
 • допълнителна / опционална защита на хардуер и софтуер (USB донгъл)
 • система за мрежова сигурност на клиента чрез мониторинг на събития (анализ на трафика в IP мрежата)

Опционална функционалност

 • визуализация на факс на записващото устройство и станцията за възпроизвеждане
 • възможност за изграждане на усъвършенствани системи за запис, като цялата структура се управлява от административен сървър
 • архивиране:
  • локално или мрежово архивиране на всякакви носители (DVD, CD, HDD и др.)
  • автоматично локално или мрежово архивиране на DVD или сървър
 • допълнителни мерки за сигурност:
  • огледално копиране – дублиране на записани разговори чрез записване в реално време на два твърди диска едновременно
 • мрежова функционалност:
  • възможност за работа в съществуваща LAN / WAN мрежа
  • отдалечено възпроизвеждане през LAN / WAN, независимо от операциите на записващото устройство
  • дистанционно управление на процеса на запис (записване на / изключване от работна станция на агентите и приписване на идентификационен номер на заданието към файловете)
  • дистанционно управление на устройства и обслужване през LAN или интернет