Цифрови записващи устройства на разговори – архитектура и софтуер

Цифрови записващи устройства на разговори – архитектура и софтуер

На полския пазар, ние сме производител с най-голям опит в проектирането и производството на професионални системи за запис на съдържанието на кореспонденция, извършвана в PSTN, IP, GSM мрежи и посредством средства за радиокомуникация.

Ние сме предвестник на използването на цифровия аудио запис в решенията за запис  на разговори. Първите реализации на цифрови системи за записване на разговори от собствено производство датират от началото на 90-те години, когато в повечето институции записването на разговори се извършваше с помощта на аналогови записващи устройства. Въвеждането на иновативни решения и дизайн, базирани на най-новите технологии, е постоянен елемент от нашата дейност.

Цифровите записващи устройства на разговори, предлагани в нашата оферта, са пряк резултат от дългогодишния ни опит, от нашите научни изследвания и експертиза, извършени от нашите инженери с участието на опитни специалисти от различни области, включително експерти по фоноскопия от Лабораторията по криминалистика и съдебни експертизи. Разработените алгоритми за компресия, позволяващи съхраняването на големи количества данни, са получили положителни препоръки от много органи, които предоставят научни и технически становища, след обстойно проучване на доказателствените свойства на цифровия звуков запис.

Архитектурата на нашите решения е проектирана по начин, който позволява скалируемост на внедрените решения и адаптирането им към мрежовата инфраструктура, приложната инфраструктура и индивидуалните нужди на потребителите. В практиката това означава предоставяне на много възможности:

 • мащабиране на записа от една до много хиляди активни линии за запис,
 • проектиране и внедряване на централни системи за запис на разговори, базирани на интеграция с IP Cisco среда (като единствен полски производител на цифрови системи за запис, получихме сертификат от изследователската лаборатория на Cisco в областта на записи в CUCM среда),
 • внедряване на множество записващи устройства на разговори в разпръсната мрежа, управлявани от централа,
 • изграждане на многостепенна инфраструктура, в местни и централни отдели, управление на разпръсната система за запис,
 • комбиниране на много линии за запис в едно решение (напр. радио, аналогови, факс, цифрови ISDN, PRA, системни, VoIP),
 • сътрудничество с различни телекомуникационни и радиосистеми, както и стандарти за VoIP телефония,
 • архивизация на разговори от мобилни телефони,
 • запис в моно и стерео формат, използвайки авторска или стандартна аудио компресия;
 • криптиране на записи, включително използването на индивидуални алгоритми за криптиране, предназначени за конкретна организация,
 • интеграция със средата и инфраструктурата на потребителя,
 • управление, предоставяне на права въз основа на Active Directory,
 • наблюдение на работата на устройства, приложения и потребители,
 • изграждане на система за запис, базирана на физически или виртуални ресурси,
 • прилагане на механизми за редунданция, включително създаване на архитектура за целево решение на базата на HA клъстер и технологията Load Balancing за централни системи,
 • реализация на ИТ проекти, свързани със специална интеграция.

Високата надеждност на нашите решения, гарантирането на целостта на записите и качеството на записите, проверени от независими експерти по фоноскопия, ни позволяват да идентифицираме разговарящите, като по този начин нашите устройства отговарят на строгите изисквания за сигурност, запис и съхранение на данни и тяхната доказателствена сила. Едновременно с това, модулността на приложенията и функционалността, предлагани от записващите устройства за разговори, включително администрирането, наблюдението, отчитането, търсенето, прослушването, описването на разговорите или възможността за оценка на работата на агентите, позволява предлаганите решения да се използват по различни начини и в много институции с различен профил на дейност, политиките за сигурност и трудовите стандарти в организациите.

Предлаганите от Дружеството на SIM инженерите записващи устройства са одобрени за търговия и употреба в съответствие с приложимите законови изисквания и приетите европейски хармонизирани стандарти в обхвата на директивите EMC и R&TTE.

През 27-те години съществуване, Дружеството на SIM инженерите е внедрило повече от 8 000 устройства – професионални специални технологични решения. Референтният списък на SIM включва няколко хиляди клиенти, включително институции и организации, които са решаващи за сигурността на нашата държава. Натрупаният опит и препоръки Ви гарантират доставката на продукти с най-високо качество и функционалност.

Мрежата на нашите партньори наброява десетки компании в страната и чужбина, и непрекъснато се увеличава, за да можем да осигурим надеждна и бърза услуга на нашите клиенти. Специализираните реализации, които включват освен доставката на оборудване и приложения, също допълнителни конструктивни или строителни работи, извършени от нашите електронни инженери, архитекти и програмисти.

Офертата на Дружеството на SIM инженерите ООД, предназначена за запис на телефонни и радио съобщения, включва следните решения:

 SIMLOGGER  – семейство многоканални записващи разговори устройства под формата на „черна кутия“ с 4 редов LCD дисплей и вграден обслужващ панел,

 COMPREC CCT-2  – семейство многоканални цифрови записващи разговори устройства, използвани във внедрявания, включващи изграждането на специализирани корпоративни решения, интегрирани с инфраструктурата или приложенията на потребителя, или специализирани системи за запис на авиационна, диспечерска кореспонденция и мобилна телефония

 VOICELOGGER  – едноканално записващо устройство на разговори за аналогова или системна линия,

 microCOMPREC   – многоканални, специални мини-записващи устройства за аналогови и цифрови линии за задания от обхвата „прокурорски поръчки“