Цифрови записващи устройства на разговори SIMLogger

Цифрови записващи устройства на разговори SIMLogger

Цифровите записващи устройства на групата SIMLogger са предназначени за записване на кореспонденция, извършвана чрез аналогови, цифрови, радио, факс и VoIP линии. В зависимост от модела, системата позволява конфигурация на 1 до 60 канала за запис. Системите за записване на разговори SIMLogger обикновено се използват в институции, където естеството на работата на потребителите, използващи системата, не изисква профилиране и персонализирана интеграция като част от внедряването. В зависимост от нуждите на конкретната институция, системите могат да бъдат оборудвани с хардуер и/или софтуер, които подобряват основната функционалност.  

КОРПУС И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

 • Корпус, монтиран в стелаж:
  • 373x88x440 mm (версия 2U)
  • 482x177x480 mm (версия 4U)
 • Вграден LCD 4×20
 • Вграден високоговорител
 • Вграден контролен панел
 • Опция: възможност за свързване на компютърни периферни устройства (клавиатура, мишка, монитор)

ОСНОВНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ

 • Капацитет за запис:
  • 373x88x440 mm (2U версия) – макс. 16 канала за запис (30 канала за връзка Е1)
  • 482x177x480 mm (4U версия) – макс. 32 канала за запис
 • Източници на сигнали:
  • аналогови телефонни и факс линии
  • радиотелефони (с адаптер)
  • аналогови – мобилни телефони (с адаптер)
  • цифрови BRI ISDN 2B + D
  • цифрови BRI ISDN 2B + D – мобилни телефони (адаптер)
  • PRI 30 B + D
  • цифрова система / PBX, като: Alcatel, Matra , Siemens, Ericsson, Tadiran, DGT и т.н.
  • основна интеграция с някои РВХ

* Възможно е да се смесват източници на сигнали в рамките на едно записващо устройство, но това изисква контакт с нашите консултанти за техническа поддръжка.

 • Функционалност за аналогови линии (източници на сигнал)
  • записващи тригери:
 • програмируеми настройки (нива, закъснения);
 • ръчно включване / изключване на записващото устройство;
 • OFF-Hook (вдигане на слушалка) и;
 • звънец;
 • увеличение на нивото на сигнала /VОХ/;
  • записване и откриване на CID в случай на входящи разговори (FSK);
  • записване и откриване на набран номер (DTMF);
  • записване и откриване на V сигнализация (за радиотелефони);
  • запис на факс трансмисии (с възможност за декодиране);
  • откриване на звънец (и преброяване);
  • запис „предварително“ (с въвеждащ буфер);
  • графична информация за състоянието на канала (и неизправности);
 • Функционалност за линиите BRI (ISDN 2B + D):
  • записващи тригери:
 • програмируеми настройки (закъснения);
 • ръчно включване / изключване на записващото устройство;
 • ISDN протокол;
  • записване и откриване на номера на повикващия и свързаните номера;
  • избирателно записване на разговори за конкретни номера
  • разпознаване на местоположението на разговора
  • допълнителни описания / бележки за записи
 • Функционалност за линии по PRI (ISDN 30B + D):
  • записващи тригери:
 • програмируеми настройки (закъснения);
 • ръчно включване / изключване на записващото устройство;
 • ISDN протокол;
  • записване и откриване на номера на повикващия и свързаните номера;
  • избирателно записване на разговори за конкретни номера
  • разпознаване на местоположението на разговора
  • допълнителни описания / бележки за записи
 • Функционалност за цифрови системи / PBX линии:
  • записващи тригери:
 • програмируеми настройки (за всеки канал);
 • ръчно включване / изключване на записващото устройство;
 • резервиран протокол PBX;
  • Интеграция на РВХ и свързана с повикванията информация за прихващане от D-канал;
  • записване и откриване на номера на повикващия и свързаните номера;
  • избирателно записване на разговори към конкретни номера;
  • разпознаване на местоположението на разговора;
  • допълнителни описания / бележки за записи;
  • запис „предварително“ (с въвеждащ буфер);

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ И КАПАЦИТЕТ НА СЪХРАНЕНИЕ

 • SQL база данни до 5 000 000 записа;
 • HDD за съхранение на макс. 5000 часове на запис (некомпресирано – G. 711);
 • Аудио компресия (записите могат да се съхраняват в некомпресирани и компресирани формати, също и в „wav“ файлове);
 • Опционално шифроване;
 • Автоматично (базирано на филтри) премахване на записи, когато капацитетът на съхранение на записващото устройство е изчерпан;

СИГУРНОСТ

 • многостепенен / потребителски достъп, защитен с парола;
 • информацията, свързана с разговорите, се съхранява в SQL база данни и заглавията на записите;
 • незадължително шифроване или патентован формат на записите;
 • опционално копие на блокадата на записите

СТАНЦИЯ ЗА ОТДАЛЕЧЕНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

 • Управление и възпроизвеждане през LAN / WAN
 • Филтриране на данни
 • Добавяне на бележки към записа
 • Експортиране в стандартни формати

 Архивиране  

 • Локално на CD-RW, DVD или HDD
 • Отдалечено (мрежов път)
 • Автоматично (базирано на филтър)
 • Ръчно (от отдалечена станция)

ОПЦИОНАЛНО

 • Огледално копиране
 • Локално декодиране на факса (на записващото устройство)

SIMLogger v.02

Основна техническа спецификация:

Поддържани типове портове SIMLogger v.02
аналогови FSK. DTMF. ATS-R2. PULSE. C-TONE
радио Select V. EEA. CCIR
факс Сигнал за носителя на модема и факса
цифрови PRA. ISDN 30B + D DSS1. QSIG. DPNSS
цифрови BRA.ISDN 2B+D DSS1. QUSIG. DPNSS
цифрови – U контакт 2B1Q
цифрови – Up0 контакт цифрова сигнализация на производители: Avaya, Alcatel-Lucent. Ericsson. Siemens. Panasonic. Matra. DGT. Slican. Platan
VoIP H.323. SIP.SKINNY (SCCP) .IPCC – пасивен запис (span-port). SIP-TRUNK
Визуализация Не
Макс. брой канали в модула за запис 24/30 (PRA. VoIP)
Разширяване неограничено – мултимодулни системивъзможност за управление на локални или разпръснати системи (LAN / WAN) с помощта на SIM администраторска конзола. SIM Configurator
База данни MS SQL Expressопционално – MS SQL Standard
Време за запис на записи в основната памет 56 000 часа – за записи в SIM формат7 000 часа – за записи в wave форматопционално – възможност за увеличаване на паметта и редунданция на записите
Софтуерните модули са налични като стандартни SIMLogger Recorder. SIM Administration Console. SIM Player Lite
Опционални софтуерни модули SIM Player. SIM WebPlayer. SIM Web Reports. SIM Configurator. SIM Market. Comsa. API
Огледално копиране на данни опционално: RAID 1, RAID 5, вградени дискове или в HOT-SWAP джобове
Корпус стандарт 19 3U или 4U RACK (в зависимост от оборудването)опционално – 2U
Консумация на енергия 80 до 140 W (в зависимост от оборудването)
Захранване 230 VACопция: редундантно захранване 48 VAC

SIMLogger v.03

Основна техническа спецификация:

Поддържани типове портове SIMLogger v.03
аналогови FSK. DTMF. ATS-R2. PULSE. C-TONE
радио Select V. EEA. CCIR
факс Сигнал за носителя на модема и факса
цифрови PR, ISDN 30B + D DSS1. QSIG. DPNSS
цифрови BRA.ISDN 2B+D DSS1. QUSIG. DPNSS
цифрови – U контакт 2B1Q
цифрови – Up0 контакт цифрова сигнализация на производители: Avaya, Alcatel-Lucent. Ericsson. Siemens. Panasonic. Matra. DGT. Slican. Platan
VoIP H.323. SIP.SKINNY (SCCP) .IPCC – пасивен запис (span-port). SIP-TRUNK
Визуализация Не
Макс. брой канали в модула за запис 32/30 (PRA) / 60 (VoIP)
Разширяване неограничено – мултимодулни системивъзможност за управление на локални или разпръснати системи (LAN / WAN) с помощта на SIM администраторска конзола. SIM Configurator
База данни MS SQL Expressопционално – MS SQL Standard
Време за запис на записи в основната памет 72 000 часа – за записи в SIM формат9 000 часа – за записи в wave форматопционално – възможност за увеличаване на паметта и редунданция на записите
Софтуерните модули са налични като стандартни SIMLogger Recorder. SIM Administration Console. SIM Player Lite + SIM Web Reports или SIM Player
Опционални софтуерни модули SIM WebPlayer. SIM Player. SIM Web Reports. SIM Configurator. SIM Market. Comsa. API
Огледално копиране на данни опционално: RAID 1, RAID 5, вградени дискове или в HOT-SWAP джобове
Корпус стандарт 19 3U или 4U RACK (в зависимост от оборудването)  
Консумация на енергия 80 до 140 W (в зависимост от оборудването)
Захранване 230 VACопция: редундантно захранване 48 VAC

Програмни модули:

 • SIMLogger Recorder – запис на разговори и локална конфигурация на записващото устройство, канали за запис,
 • SIM Administration Console – управление на записващи устройства, архивиране, потребители, база данни и записи,
 • SIM Player Lite, SIM Player, SIM Web Player – търсене на записи, прослушване, експортиране, редактиране (функционалността зависи от вида на приложението),
 • SIM Configurator – дистанционно конфигуриране на записващото устройство и каналите за запис,
 • SIM Web Reports – отчитане и статистика,
 • SIM Marker – дистанционно информиране за състоянието на записа, записване при поискване, разделяне на записа, маркиране и описване на разговори с допълнителна информация, запис на екрани на агенти (функционалността зависи от версията, архитектурата и обхвата на внедряваното решение)
 • Comsa – система за мониторинг (функционалността зависи от реализирания сценарий на алармата, архитектурата и обхвата на внедряваното решение)