Проекти на ЕС

Проект, финансиран от средствата на Оперативна програма Източна Полша, мярка 1.2 „Интернационализация на МСП“ – етап II.