Област на дейност

Основната област на нашите изследователски и развойни проекти е внедряването на най-новите технологии в приложни продукти, свързани с анализа, обработката и архивизацията на данни. Опитът, натрупан през 27-те години на полския и чуждестранните пазари, включително последователното използване на най-новите световни технологични разработки в областта на киберсигурността, осигурява на нашите контрагенти гаранция за качеството на доставените продукти, а при реализация на поръчките – прилагане на най-добрите проектантски, архитектурни, ИТ, производствени и внедрителски практики.

Нашият подход към пазара е уникален. Прилагането на комплексна еластичност при проектирането на хардуер и софтуер осигурява адаптация на предлаганите от нас системи към нуждите на всеки клиент. Технологичният потенциал и човешкият капитал са базата, която ни позволява да изработваме индивидуални проекти в областта на проектирането и производството на електроника и IT решения по поръчка. Ние проектираме и ефективно реализираме решения, които разработваме в сътрудничество с нашите клиенти.

Участваме в много програми за развойни и изследователски проекти. Нашият уникален подход към клиента, технологията, дизайнът и визията на продукта само многократно оценявани и възнаграждавани в конкурси, подкрепящи популяризирането на културата на иновациите.

За да удовлетворим нашите клиенти, ние полагаме голямо старание нашите ресурси и използваните технологии да отговарят на най-високите стандарти за качество. Всички процеси на проектиране, производство и сервиз са обект на периодични и строги одити за качеството. Дружеството на SIM инженерите ООД притежава Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001: 2018.

На пазара в САЩ, където работим от 2019 г., предлагаме системи за запис на VOIP разговори, достъпни само като софтуер, в версията за инсталиране на софтуер или предварително конфигурирани изображения за виртуални среди. Освен това предлагаме и микро-записващи устройства (в хардуерна версия).

Ние предлагаме тези продукти на клиентите на системни интегратори. Техният краен получател (потребител) могат да бъдат МСП като например: банки, брокерски къщи, финансови институции, застрахователни дружества, инвестиционни фондове, фирми за телемаркетинг, заведения за спешна медицинска помощ, силови институции, телекомуникационни оператори, мини, металообработващи предприятия, енергийни, газови предприятия, рафинерии, ВиК дружества, летища, корабостроителници, охранителни фирми и много други.