Награди

Сертификат за иновации

Сертификат за иновации – Дружеството на SIM инженерите зае трето място в класацията на най-иновативните фирми в региона на Люблин, в категорията малки предприятия от Четвъртата класация на най-иновативните фирми в Полша – „Камертон на иновациите 2008″.  

Златен ключ към успеха с три диаманта

На 21 юни 2001 г. получихме Златния ключ към успеха с три диаманта в категорията Малък бизнес в Петото издание на конкурса „Успешни фирми 2001″, организиран от Газета Виборча в Люблин.

На 4 април 2001 г. нашето Дружество на SIM инженерите ООД зае първо място в Любелска област в Петото издание на Конкурса за най-добро частно предприятие 2000 в категорията – Най-добър малък бизнес и получихме отличие в категорията – Най-добра иновативна компания.

Конкурсът се организира от Фондацията за развитие Люблин, Евро Инфо център Люблин и вестник Любелски куриер, под почетния патронаж на Министъра на икономиката Януш Щайнхоф, Областния управител и Областния председател на Любелска област.

Целта на конкурса беше идентификация най-добрите компании в района на Люблин, тяхното популяризиране на местния пазар и показване на личностите, които управляват тези фирми. За оценката на фирмите бяха вземани предвид професионализма на ръководството, високото качество на предлаганите продукти, съвременните технологии и отличните икономически и финансови резултати.

Европейски медал 2000 на Комитета за европейска интеграция и Клуб бизнес център

На 20 октомври 2000 година по препоръка на Председателя и Секретаря на Комитета за европейска интеграция и Клуба бизнес център, предложената от нас Многоканална компютърна система за запис на телефонни и радио разговори COMPREC™ получи Европейски медал 2000. Церемонията по награждаването се състоя на 20 октомври 2000 г. в Колонната зала на Парламента на Република Полша във Варшава.

Европейският медал е некомерсиален, национален конкурс, който насърчава идеята за европейска интеграция в бизнес общността. Награждават се продукти и услуги, които по своя стандарт не се различават от европейското ниво. (Мото на проекта: Поляците в света)

Defender 2000 Голямата награда на VIII-та Международна изложба на оръжейната промишленост в Келце

Defender 2000 Голямата награда ни беше присъдена за изключителни технически решения за държавната отбрана и безопасност за Многоканалната компютърна система за запис на телефонни и радио разговори COMPREC™, представена на VІІІ-та Международна изложба на оръжейната промишленост в Келце.

Медал на Международния панаир за полицейско оборудване SECURITAS’96 в Лодз

Златен медал на Международния панаир в Катовице на изложбата ELTARG’96

Златен медал на Международния панаир Поможе и Куяви на изложбата POLKOMPUTER’96

Голямата награда на Международния панаир в Олщин ELMIX’95.