Едноканални записващи устройства на разговори VoiceLogger

Едноканални записващи устройства на разговори VoiceLogger

Записващото устройство VoiceLogger е самостоятелно записващо устройство с вградена или сменяема флаш памет, на която се събират записи от специфична аналогова или системна телефонна линия, предназначена за запис. 

Записите могат да бъдат прослушвани директно на записващото устройство или след импортирането им към някой от ресурсите на PC станцията, като се използва приложението за прослушване, предоставено на устройството на независима компютърна единица. Комуникацията с PC станцията е възможна чрез USB порта.

Съвместимостта със софтуера за записващи устройства SIMLogger и Comprec означава, че записите могат да бъдат поддържани и от системи за бази данни на многоканалните записващи устройства и прослушвани от приложенията на SIMLogger и Comprec системите. 

Видове обслужвани линии:

 • VoiceLogger VL-A – аналогова телефонна линия 
 • VoiceLogger VL-S – цифрова системна телефонна линия (Ericsson, Alcatel, Panasonic, Slican, DGT, Siemens, Avaya)

Функционалност на записващото устройство:

 • записване на разговори в реално време в шифрован формат (авторска компресия на хардуера и софтуера),
 • време за запис на стандартен носител (4 GB флаш памет) 120 часа записи в G.711 формат, 
 • опционална възможност за увеличаване на флаш паметта, 
 • информация за датата и продължителността на записа,
 • декодиране на DTMF и FSK сигнализация за аналогови линии,
 • информация за броя на записите,
 • локално прослушване с възможност за търсене,
 • регулация на звука на прослушването,
 • конфигурируем критерий за включване на запис (вдигане на слушалката или при поискване),
 • автоматично изтриване на най-старите записи след запълване на паметта,
 • възможността за предоставяне на права на потребители,
 • възможността за изтриване на записи от администратора,
 • възможност за отдалечено архивиране на файлове на PC станция (USB порт) и обслужване на файлове чрез свързване на приложения за PC станции към устройството,
 • възможност за импортиране на записи в приложенията, обслужващи SIMLogger или Comprec записващи устройства, импортиране в базата данни на записи и обслужване на файлове чрез модулите за прослушване на многоканалните записващи устройства,
 • опционално съществува възможност за запис на гласови съобщения в аналоговата версия на записващите устройства.

Софтуерна функционалност за PC станция VoiceLogger за Windows

 • достъпът до приложението и записващото устройство са защитени с парола,
 • дистанционна конфигурация на записващото устройство или няколко записващи устройства,
 • конфигурация на параметрите за превключване на запис,
 • конфигурация на разрешения,
 • конфигурация на архивизация,
 • възможност за синхронизация на системното време,
 • достъп до списъка на записите и импортиране на списъка на записите към всички посочени ресурси,
 • конфигурация на изгледа на списъка със записи,
 • определяне на списъка на записите за прослушване, архивизация или импортиране, използвайки опцията за филтриране на запис или ръчен избор,
 • достъп до информацията за записващото устройство и софтуера, заетостта на основния носител (Flash),
 • локално прослушване на записи, независимо от процеса на записване,
 • графично представяне на последователността на възпроизвеждане: старт / стоп / пауза, пауза, бързо превъртане напред и назад, предишен / следващ разговор, време за възпроизвеждане,
 • филтриране на записите по следните критерии: идентификатор на разговора, дата (година / месец / ден), час (час / минута / секунда), интервал от време, телефонни номера, местоположение на разговора,
 • възможност за комбиниране на критериите за търсене,
 • възможност за регулиране на силата на звука при възпроизвеждане.