Дистанционно управление на цифрова радио-комуникация DMR Hytera

Дистанционно управление на цифрова радио-комуникация DMR Hytera

В нашата ежедневна работа се фокусираме върху използването на наличните технологии за внедряване на решения, които опростяват комуникационните процеси. Развитието на радиотехнологиите въведе, вместо аналоговите техники, цифрова комуникация, но все още потребителят е зависим от физическото местоположение на устройствата. Конзолният терминал STC, разработен от нас, елиминира ограниченията, произтичащи от местоположението на радиостанцията. Благодарение на прилагането му, свързаността става достъпна при всички условия.

Защо си струва да инсталирате нашите устройства?

Приложението на Конзолния терминал STC на работните места на операторите е необходимо по много причини. Не винаги е възможно да се монтира радиостанция на работното място на потребителя.  Също така се случва, че операторът не трябва да има достъп до функциите за конфигурация на радиото. При специфични условия, когато активната комуникация с мястото на събитието се основава главно на радиокомуникации (например спасителни операции, управление на кризи), се появяват допълнителни изисквания за комуникационната система, чийто изпълнение не е възможно с помощта на конвенционално радио. 

При тези обстоятелства възможността за използване на устройство, което:

 • опростява комуникацията,
 • позволява да се съкрати времето за реакция на съобщението,

а използването на интуитивния комуникационен интерфейс на дистанционната сензорна конзола е решение, което увеличава комфорта и ефективността на работа. System Terminal Кonsol STC е решение за дистанционно наблюдение и управление на функционирането на радиотелефоните. Благодарение на използването на LAN мрежата за комуникация с радиобазата, не е от съществено значение, в какво място и разстояние от потребителя е разположена радиостанцията – комуникацията става достъпна в много по-широк обхват. Предаването на данни е криптирано и всички настройки и данни се запазват във формат, поддържан от Конзолния терминал. Възможността за използване на LAN дистанционно управление за серията радиостанции Hytera MD78x и директното сътрудничеството с инвертора и проекцията на функционалността на аналоговото или DMR радио в изнесеното местоположението, също така позволява разширяване на функционалността на комуникационната мрежа.

Как работи системата?

В най-простата конфигурация системата се състои от:

 • радиостанция Hytera серия MD78x
 • радио-база R-STC
 • Конзолен терминал STC

В разширената архитектура системата е изградена върху:

 • повече от една операторска конзола (под формата на конзолен терминал STC или панелен компютър със специален терминален софтуер) 
 • повече от една радио-база R-STC, която комуникира с радиостанциите за достъп (Hytera MD78x или други)
 • радиомрежа, използваща мобилни или стационарни радиостанции, които могат да се движат между системите (при запазване на уникалността на адресирането на устройството в цялата система).

 Радио-базата R-STC  е хардуер компонент на системата, интегрирана с радио Hytera и предаваща информация на висшата система за мониторинг / запис, оборудвана с Конзолен терминал STC.

 Конзолният терминал   е профилиран за индивидуалните нужди на оператора интерфейс, към който е прехвърлена функционалността, предоставяна с помощта на радиостанция. Използването на сензорен екран за проекция на изнесената радиотелефонна система и реализация на неговите потребителски функции по интуитивен начин осигурява добра приложимост и увеличава комфорта на работа. Входящите и изходящите разговори се визуализират заедно с информацията за получателя на разговора. Методът за управление на изнесения радиотелефон, излъчването и прослушването на аудиосигнала и визуализацията на радио-дисплея правят дистанционното управление на радиостанцията много просто. Управлението със сензорния панел позволява ефективна и много бърза реализация на всички комуникационни функции. Поддържането на стандарта DMR позволява успоредно обслужване на гласовото свързване и предаването на данни (ако радиостанцията предлага такава функционалност), напр.  изпращане на текстови съобщения, презентация на местоположение GPS, телеметрични данни и автоматична локализация на превозни средства (AVL).

Съвместната работа на системата Конзолен терминал STC с цифровото записващо устройство също позволява запис на радио предаване, извършено с помощта на обслужвани от системата радиостанции. Интеграцията позволява използването на общо за записите на всички разговори в дадена институция хранилище за записи.  Като част от приложенията на цифровите системи за запис са налични инструменти за:

 • запис на комуникации и информация от PRA, BRA, системни, VoIP линии и аналогови източници на сигнал
 • конфигурация на канали за запис и управление на записа,
 • управление на потребителите и персонализиран достъп до събраната информация,
 • търсене и прослушване на записи, включително едновременно възпроизвеждане на записи, създадени едновременно на множество канали записващи едновременно,
 • анализ на записи и дейности на потребителите и отчитане,

мониторинг на работата на системата